Защо Идънред?
Като световен лидер в предплатени корпоративни услуги, Идънред създава иновативни решения за мотивация на служителите и изграждане на лоялност  със съдружници и партньори, като гарантира, че средствата ще бъдат използвани по предназначение