Ваучери за храна по Наредба 7 | Идънред
България
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Ваучери за храна от Идънред България

    Визия на ваучер за храна 2022 - Идънред България

Ваучерите за храна са изключително предпочитана социална придобивка, от която се възползват все по-голям брой компании и служители. По този начин, освен че непряко се предоставят допълнителни доходи на работниците, те ги мотивират и показват загрижеността на работодателя към своите работници. Чрез сигурните, лесни за употреба и наложили се с времето ваучери за храна, каквито са и предлаганите от Edenred, компаниите създават приятелска среда и привличат работна ръка. Но предоставянето на ваучери за храна е свързано и с още множество предимства и цели, на които ние, от Edenred, много държим, и ще ви запознаем с тях в следващите редове!

Мотивирайте служителите си с ваучери за храна!

Ваучер Храна е социална придобивка за служители. Тя се регулира от Наредба 7 за ваучерите за храна на МнФ. Чрез нея работодателят може да предостави на служителите до 200 лв. увеличение на заплатата под формата на ваучери за храна. Доходът е необлагаем и нито работодателят, нито служителите заплащат данъци и осигуровки върху сумата. Сред изискванията за компаниите, които предоставят Ваучери за храна са: да имат сключен трудов договор със служителите си, ваучерите трябва да бъдат получавани от всички служители, подписали трудов догов с компанията. 

Увеличение на необлагаемата сума на ваучерите за храна от 25ти февруари 2022 година

Народното събрание одобри Държавния бюджет за 2022 г., който предвижда 1 млрд. лв. квота за ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ваучерите по Наредба №7 на Министерство на финансите). Необлагаемата сума на ваучерите по чл. 209 ЗКПО бе увеличена до 200 лв. на служител месечно. 

Предимства на ваучерите за храна от Идънред България

Ваучерите за храна от Идънред България са основна социална придобивка за служителите на една компания, а ако се използват правилно, могат да донесат значителни ползи както за работодателя, така и за работниците.

За работодателите

Сред основните предимства, на които загрижените за своите служители работодатели се радват, са следните:

 • Лесна система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите;
 • Ефективно управление и оптимизиране на разходите за поощряване на служителите и работниците;
 • Задоволяване на ежедневните нужди на служителите и отговаряне на специфичните им изисквания в избора им на храна;
 • Повишаване работоспособността и ефективността на служителите;
 • Намаляване на разходите - Изцяло освобождаване от данъци и осигурителни вноски в размер до 200 лв.месечно на служител;
 • Подобряване на работната атмосфера - Получавайки социална придобивка, като ваучерите за храна, работниците са по-мотивирани и се създава чувство на принадлежност, което от своя страна подобрява и ефикасността на труда;
 • Привличане на работна ръка - Работодателите, които дават бонуси на своите служители, са все по-предпочитани, тъй като помагат на семействата да си осигурят необходимите за изготвяне на по-здравословно меню продукти;
 • Подобряване на корпоративния имидж на компанията - Компаниите, които възнаграждават труда на своите служители, повишават своя имидж и стават по-атрактивен избор на пазара на труда;
 • Осчетоводяването на ваучерите за храна не е трудна задача.
 • Екип от специалисти се грижи за Вашите специфични нужди и изисквания.

За служителите

Избирайки работодател, който предоставя на своите служители ваучери за храна, служителите от своя страна получават и:

 • Пълно освобождаване от данък общ доход и осигурителни вноски върху ваучерите в размер до 200 лв. месечно на служител;
 • Лесна и удобна употреба на социалната придобивка - Ваучерите за храна на Edenred могат да бъдат употребявани в оригиналния си хартиен вариант в изключително голям брой търговски обекти във всички краища на страната;
 • Свободен избор на меню на работното място и извън него - Ваучери за храна от Идънред България предоставят възможност на служителите да се хранят здравословно и разнообразно по свой собствен избор;
 • По-висока покупателна способност;
 • По-висока ефективност, мотивация и удовлетвореност от работата и работодателя, както и чувство за принадлежност към работната общност и желание за по-дълго задържане на работното място;
 • Богата мрежа от търговски обекти, в които служителите могат да използват ваучерите за храна на Edenred.

Защо да изберете ваучери за храна от Идънред България

След като се запознахте с част от най-основните предимства на ваучерите за храна, е време да разберете и защо Edenred е компания, на която си струва да заложите за осигуряването на социалната придобивка!

Edenred е водещ оператор на ваучери за храна с дългогодишен опит на пазара и с партньорска мрежа в целия свят! Само в България търговските обекти, които работят с ваучери за храна Edenred, наброяват 10 000! Това е така, тъй като Edenred е компания с мисия. 

Ние, от Edenred, смятаме, че ваучерите ни за храна са чудесен вариант служителите да си съставят здравословно и балансирано меню. Освен това обръщаме специално внимание и на глобални проблеми, основно разхищението на храна, като съвети по темата ще откриете в рекламните листчета, намиращи се между корицата и ваучерите в книжките с тях. Мисията ни е да помогнем на вашата компания да създаде по-приятна и мотивирана работна среда, да повишим покупателната способност на работниците и да бъдем пряко въвлечени в решението на глобални проблеми, които са от изключителна важност за Edenred!

Изчислете колко ще спестите

с Ваучер Храна
**Този калкулатор изчислява най-общо спестяванията за работодателя и служителите от предоставянето на ваучери за храна до 200 лв. месечно на служители трета категория труд, родени след 1960 г. От 25ти февруари 2022 г. максималната необлагаема стойност на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 7 от ЗКПО е 200 лв.

Месечна икономия от данъчни и осигурителни вноски за работодателя.:
0.00
Месечна икономия от данъчни и осигурителни вноски за служителите:
0.00
Обща месечна икономия:
0.00
Годишна икономия от данъчни и осигурителни вноски за работодателя:
0.00
Годишна икономия от данъчни и осигурителни вноски за служителя:
0.00
Годишни спестявания
0.00

Разберете пълния жизнен цикъл на Ваучерите за храна:

 

 

Как функционира системата на ваучерите за храна?

Искам оферта за поръчка на ваучери за храна, подаръчни ваучери или карти

Формата е изпратена!