България
Свържете се с нас 02/974 0220
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Ваучер Храна от Идънред България

Moтивирайте служителите си с ваучери за храна!

    Vaucher hrana

Ваучер Храна е социална придобивка за служители. Тя се регулира от Наредба 7 на МнФ. Чрез нея работодателят може да предостави на служителите до 80 лв. увеличение на заплатата под формата на ваучери за храна. Доходът е необлагаем и нито работодателят, нито служителите заплащат данъци и осигуровки върху сумата. Сред изискванията за компаниите, които предоставят Ваучери за храна са: да имат сключен трудов договор със служителите си, ваучерите трябва да бъдат получавани от всички служители, подписали трудов догов с компанията. 

Промени от 1ви януари 2021 година:

Като част от бюджетните мерки за 2021 г., максималната необлагаема стойност на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 7 от ЗКПО се увеличава от 60 на 80 лв.

От януари 2021 г. имате възможност да увеличите сумата на ваучерите за храна, които предоставяте на служителите си, от 60 на 80 лв., като така ще спестите допълнителни разходи за данъци и осигуровки, като в същото време ще мотивирате своите служители и ще увеличите покупателната им способност във времена на криза.

Част от предимствата на Ваучер Храна за работодателя:
> Изцяло освобождаване от данъци и осигурителни вноски в размер до 80 лв.месечно на служител;
> Улеснена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите;
> Ефективно управление и оптимизиране на разходите за поощряване на служителите и работниците;
> Подобряване на корпоративния имидж на компанията;
> Задоволяване на ежедневните нужди на служителите и отговаряне на специфичните им изисквания в избора им на храна;
> Повишаване работоспособността и ефективността на служителите;
> Екип от специалисти се грижи за Вашите специфични нужди и изисквания.

Ваучер Храна - предимства за служителите:
> Пълно освобождаване от данък общ доход и осигурителни вноски върху ваучерите в размер до 80 лв. месечно на служител;
> Свободен избор на меню на работното място и извън него;
> Мотивация и удовлетворение от работата;
> Лесна употреба;
> Богата мрежа от търговски обекти (и по желание на клиента), където да бъдат използвани ваучерите.

Изчислете колко ще спестите

с Ваучер Храна
**Този калкулатор изчислява най-общо спестяванията за работодателя и служителите от предоставянето на ваучери за храна до 80 лв. месечно на служители трета категория труд, родени след 1960 г. От януари 2021 г. максималната необлагаема стойност на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 7 от ЗКПО е 80 лв.

Месечна икономия от данъчни и осигурителни вноски за работодателя.:
0.00
Месечна икономия от данъчни и осигурителни вноски за служителите:
0.00
Обща месечна икономия:
0.00
Годишна икономия от данъчни и осигурителни вноски за работодателя:
0.00
Годишна икономия от данъчни и осигурителни вноски за служителя:
0.00
Годишни спестявания
0.00

Разберете пълния жизнен цикъл на Ваучерите за храна:

 

 

Как функционира системата?

Снимка

Направете запитване

Законодателство:

Законови разпоредби и документи, определящи начина на получаване, осчетоводяване и опериране с ваучерите за храна.

    НАРЕДБА No 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

    Указание за счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна

    ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
    ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА