България
Свържете се с нас 02/974 0220
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Ваучер Храна от Идънред България

food voucher

Ваучер Храна е социална придобивка за служители. Тя се регулира от Наредба 7 на МнФ. Чрез нея работодателят може да предостави на служителите до 60 лв увеличение на заплатата под формата на ваучери за храна. Доходът е необлагаем и нито работодателят, нито служителите заплащат данъци и осигуровки върху сумата. Сред изискванията за компаниите, които предоставят Ваучери за храна са: да имат сключен трудов договор със служителите си, ваучерите трябва да бъдат получавани от всички служители, подписали трудов догов с компанията. 

Част от предимствата на Ваучер Храна за работодателя:
> Изцяло освобождаване от данъци и осигурителни вноски в размер до 60лв.месечно на служител;
> Улеснена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите;
> Ефективно управление и оптимизиране на разходите за поощряване на служителите и работниците;
> Подобряване на корпоративния имидж на компанията;
> Задоволяване на ежедневните нужди на служителите и отговаряне на специфичните им изисквания в избора им на храна;
> Повишаване работоспособността и ефективността на служителите;
> Екип от специалисти се грижи за Вашите специфични нужди и изисквания.

 

Ваучер Храна - предимства за служителите:
> Пълно освобождаване от данък общ доход и осигурителни вноски върху ваучерите в размер до 60лв. месечно на служител;
> Свободен избор на меню на работното място и извън него;
> Мотивация и удовлетворение от работата;
> Лесна употреба;
> Богата мрежа от търговски обекти (и по желание на клиента), където да бъдат използвани ваучерите.

Изчислете колко ще спестите

с Ваучер Храна
**Този калкулатор изчислява най-общо спестяванията за работодателя и служителите от предоставянето на ваучери за храна до 60 лв. месечно на служители трета категория труд, родени след 1960 г;

Месечна икономия от данъчни и осигурителни вноски за работодателя.:
0.00
Месечна икономия от данъчни и осигурителни вноски за служителите:
0.00
Обща месечна икономия:
0.00
Годишна икономия от данъчни и осигурителни вноски за работодателя:
0.00
Годишна икономия от данъчни и осигурителни вноски за служителя:
0.00
Годишни спестявания
0.00

Разберете пълния жизнен цикъл на Ваучерите за храна:

 

 

Как функционира системата?

Снимка

Направи запитване

Законодателство:

Законови разпоредби и документи, определящи начина на получаване, осчетоводяване и опериране с ваучерите за храна.

    НАРЕДБА No 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

    Указание за счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна

    ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
    ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА