Корпоративна социална отговорност | Ideal | Идънред
България
България

Корпоративна социална отговорност

От създаването си през 1962 г. мисията на Идънред е да направи света на работещите по-добър. Този ангажимент позволи на компанията да идентифицира централните сфери на своята политика за корпоративна социална отговорност. Като отговорна пред обществото компания, Идънред създаде социална програма, която има за цел да подпомогне обществото в три основни направления: Подобряване на качеството на живот, Опазване на околната среда и Отговорно създаване на стойност чрез продуктите и услугите на компанията, обединени под името "Ideal". 


Всяка година компанията организира своя IdealDay. Докато тече кампанията, всички служители на Идънред по света се обединяват около обществено полезна кауза в едно от трите направления и допринасят за осъществяването на проекта. Това се случва едновременно във всички страни и офиси на компанията из целия свят. 

Направление Хора: Подобряване на качеството на живот

Направление Хора: Подобряване на качеството на живот

Идънред има за цел да бъде желан работодател по отношение на професионалното развитие, човешките права и етническото разнообразие, да насърчава благосъстоянието на служителите чрез балансирано хранене и да допринася за развитието на местните общности. 

Направление Планета: Опазване на околната среда

Направление Планета: Опазване на околната среда

Идънред се стреми да опази околната среда чрез намаляване на въглеродния си отпечатък, намаляване на потреблението на ресурси и отпадъци и чрез проектиране на екологични услуги.

Направление Напредък: Отговорно създаване на стойност

Направление Напредък: Отговорно създаване на стойност

Идънред се ангажира да създава стойност, като развива своите дейности и партньорства по етичен начин. Компанията има за цел да отговори на очакванията на своите заинтересовани страни и да ги включи в процеса на своята дигитализация, като същевременно гарантира ИТ сигурност и защита на данните.

Edenraid - кампания на Edenred Bulgaria за насърчаване на спортуването и здравословния начин на живот

Кампанията Edenraid

От 2017 г. Edenraid е съществена част от фирмения живот за цялата група на Идънред. Кампанията насърчава спортуването и здравословния начин на живот сред служителите на фирмата, като същевременно им позволява да допринесат за кауза, която е важна за тях. В продължение на един месец всички служители на компанията по света изминават определена дистанция, която всяка година нараства. Вървейки, бягайки или карайки колело, служителите на фирмата заедно допринасят за събирането на средствата за избраната кауза. 

Политиката за корпоративна социална отговорност на Групата на Идънред

Политиката за корпоративна социална отговорност на Групата на Идънред е базирана на глобално проучване, включващо вътрешни и външни интервюта. Така бяха идентифицирани и приоритизирани проблемите на Идънред според тяхната уместност и въздействието им върху представянето на компанията.

Бяха идентифицирани седем основни проблема:

  • ИТ сигурност и поверителност на данните
  • Бизнес етика
  • Eнергия и изменение на климата
  • Отговорна цифровизация на плащанията
  • Удовлетвореност на клиентите
  • Управление на талантите
  • Популяризиране на темата за балансираното хранене

С подписването на Глобалният договор на ООН, Идънред се ангажира да допринася със своите решения за постигането на целите за устойчиво развитие, определени от ООН за периода до 2030 г. Чрез трите основни направления на своята политика за корпоративна социална отговорност, Идънред работи за постигане на 12 от тези глобални цели.

Edenred - цели за устойчиво развитие

Корпоративна социална отговорност на Идънред България

Идънред България следва програмата на Групата за корпоративна социална отговорност, която има за цел да подпомогне обществото. Служителите на Идънред България ежегодно се включват към благотворителните каузи – IdealDay и Edenraid, организирани от Групата, но също така прегръщат свои доброволчески инициативи, с които да дават Добро за пример сред местните общности.

За нас е изключително важно да се включваме пряко в разрешаването на глобални проблеми като затлъстяването, разхищението на храна и опазването на околната среда. Затова създадохме блог секците „Балансирано хранене“ и „Опазване на околната среда“.

Идънред България - CSR активности 2022 г.