Идънред - Нашите ценности
България
България

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Ценностите на компанията изразяват идентичността и основополагащите характеристики на Идънред. Те са базирани на пет основни стълба:

СТРАСТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ

Ценностите на Edenred - Страст към клиентите

Ние сме ангажирани с компаниите, служителите и търговците, като работим, за да разберем и отговорим на техните нужди възможно най-ефективно, като предложим услуги и програми в съответствие с променящите се очаквания. Ние прецизираме най-малкия детайл, докато не бъдем сигурни, че 100% от нашите клиенти ще ни препоръчат на своите приятели.

УВАЖЕНИЕ

Ценностите на Edenred - Уважение

Бизнес съвършенството изисква уважение. Поради тази причина ние работим проактивно, отговорно и честно с нашите клиенти. Изказваме своята благодарност и признание всеки ден към нашите колеги. Ние ефективно използваме ресурсите, предоставени ни от нашите акционери. Предлагаме продукти и услуги, които създават стойност за всички наши заинтересовани страни и за обществото като цяло.

ВЪОБРАЖЕНИЕ

Ценностите на Edenred - Въображение

Въображението стимулира иновациите и поражда прогрес. Всеки ден използваме нашата креативност, за да вдъхновяваме и свързваме компании, служители и търговци в работния свят, както днес, така и утре.

СЕМПЛОСТ

Нашите клиенти очакват взаимодействието им с нас да бъде семпло и лесно. Стремим се да бъдем директни във всичко, което правим, и прозрачни във всичко, което казваме.

Ценностите на Edenred - Семплост

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ

Ценностите на Edenred - Предприемачески дух

Предприемаческият дух на Идънред стимулира растежа и разпространява изследователския характер на Групата към новите територии, които сме се заели да изследваме. Той засилва ни тласка към по-високи нива на бизнес съвършенство.

“Уважението към културата и ценностите на Идънред е предпоставка за генериране на устойчив и печеливш растеж”.

БЕРТРАН ДЮМАЗИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ И ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИДЪНРЕД

Бертанд Думази за ценностите на Edenred

Научете повече за ценностите на Идънред от нашата Етична харта