Gift Card | Корпоративни решения | Идънред България
България
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Gift Card - карта подарък

Все повече компании започват да се ориентират към подобряване на социалната си политика и отношението към служителите, като най-често това се изразява в предоставянето на ваучери за храна. Предимствата са налице както за работниците, така и за работодателите. Също толкова предпочитан вариант обаче са и подаръчните ваучери и Gift Card. Те набират популярност и се използват все по-мащабно, като в следващите редове ще разберете защо!

Edenred карта подарък - Gift Card за служители

Какво е Gift Card (карта подарък)

Gift Card представлява предплатена карта Mastercard. Тя може да се използва за плащане на ПОС-терминал или при пазаруване онлайн.

Gift картата придобива все по-голяма популярност поради множеството си предимства и комплексната си употреба. Тя представлява чудесен начин работодателите да мотивират своите служители, а те, от своя страна, да си закупят това, от което наистина имат нужда.

Gift Card – перфектният подарък

Основните предимства от предоставянето на предплатена Gift Card на служителите е възможността да се пазарува в многобройни търговски обекти в световен мащаб, в които се приема плащане с Mastercard. Размерът на сумата в предплатената Gift Card зависят от работодателя, а срокът на валидност е изписан върху нея. Gift card е перфектният подарък, защото:

 • Мотивира служителите;
 • Показва им, че трудът им е оценен;
 • Увеличава непряко заплатата и покупателната им способност;
 • Предоставя им възможността да си купят най-необходимото;
 • Създава позитивна работна атмосфера;
 • Лесно се осчетоводява;
 • Може да се използва в огромен брой търговски обекти в световен мащаб;
 • Представлява контролиран фирмен разход.

Gift Card (карта подарък) от Идънред България

„Карта подарък“ представлява предплатено корпоративно решение, което дава възможност на компаниите да възнаграждават своите служители и да повишават мотивацията им. „Карта подарък“ на Идънред е Gift Card Mastercard (предплатена гифт карта), предназначена за ПОС терминали и онлайн пазаруване.

Предимствата на Gift Card Mastercard

Ето основните отличителни характеристики, които разкриват същността на решението „Карта подарък“ и го правят подходящо за бизнеси от различни сфери:

 • Нестандартност: Gift Card Mastercard е нестандартно решение за мотивация на служителите, което не се среща във всяка компания. Това го прави по-забележимо и привличащо вниманието на работещите, позволявайки на работодателя да реализира своите цели, свързани с мотивация, възнаграждение и повишаване производителността на труда; 
 • Динамика: Друга отличителна характеристика на гифт картата е нейната динамика, даваща възможност на всеки служител да я адаптира спрямо своите собствени вкусове и предпочитания. След получаване на предплатена Gift Card Mastercard, работниците могат да я използват във всички обекти с ПОС терминал или за онлайн разплащания;
 • Оптимизиране на ресурси и време: Чрез „Карта подарък“ вие, като работодател, ще можете ефективно да възнаграждавате и мотивирате своите служители, без това да ви отнема значително количество ресурси и време.;
 • Подходяща за всякакви поводи: Много важно предимство на решението Gift Card е, че може да се използва за най-различни поводи. Започвайки от годишни бонуси и премии за Коледа и Великден, стигайки до награди за постигнати от служителя резултати и покриване на корпоративни разходи при пътуване. „Карта подарък“ е винаги надеждно решение.

Кой има полза от използването на Gift Card (карта подарък)

Решението „Карта подарък“ може да балансира между различните интереси и носи ползи за редица заинтересовани страни. Сред тях са работодателите, служителите, търговските обекти, приемащи разплащането с Gift Card Mastercard, както и държавните институции. Вижте по какъв начин е свързана всяка от тези заинтересовани страни с гифт карта: 

Работодател 

Досега основно разгледахме ползите за работодателя от решението „Карта подарък“ – привличане вниманието на служителите и подобряване имиджа на компанията сред тях, спестяване на ресурси и време, възможност за използване при разнообразни поводи и др.Гифт картата помага на работодателя да се конкурира по-успешно и ефективно на пазара на труда и е надежден инструмент по отношение повишаване мотивацията и професионалните постижения на работещите.

Служители 

Чрез Gift Card служителите получават възможността сами да вземат решение за това какъв тип подарък би бил най-подходящ за моментните им нужди и предпочитания. „Карта подарък“ им позволява да разгледат множество търговски обекти в цялата страна и бързо и лесно да открият и закупят желаните стоки.

Търговски обекти

Полза от Gift Card имат и търговските обекти, които приемат разплащане с нея, благодарение на което те успешно увеличават своите обороти и печелят нови клиенти в дългосрочен план.

Държавни институции

Държавните институции също имат полза от внедряването ѝ като решение за възнаграждение и мотивация на служителите. Гифт картата помага за осигуряването на целесъобразност и ефективност на обществените социални политики. Тя увеличава покупателната способност на служителите, създава нови работни места и носи добавена стойност за местната икономика. Освен това „Карта подарък“ води до изсветляване доходите на населението.

Защо да заложите на Gift Card (карта подарък) от Идънред България

Идънред България е част от международната френска компания Edenred, утвърдила се като лидер на световния пазар на предплатени корпоративни решения, като в това число влиза и Gift Card Mastercard. Тя притежава над петдесетгодишна история и присъствие в повече от 45 страни. На пазара в България сме вече над 15 години, стремейки се да предоставяме решения като „Карта подарък“, които да мотивират служителите и да подобряват ефективността на корпоративните организации. В следващите редове ще изведем няколко основателни причини за вас, като работодател, за да заложите на гифт карта от Идънред България.

Лесна адаптация:„Gift Card“ от Идънред България е създадена така, че лесно да се адаптира към нуждите и изискванията на различните компании и техните служители. Може да я използвате като решение за възнаграждение и мотивация на работещите.

Gift Card от Идънред България - качество и внимание към клиента: Идънред България притежава сертификат за качество ISO 2008–15, който е ярко доказателство за качеството и надеждността на решенията, които предоставяме. В работата си се отличаваме също така с коректност и внимание към клиента. Можете да бъдете сигурни, че всяка поръчана от вас гифт карта ще ви бъде доставена навреме, за да я използвате по предназначение. Ако са налице някакви въпроси или проблеми във връзка с внедряването на „Карта подарък“ във вашия бизнес, операторите на Идънред България с радост ще ви помогнат. Свържете се с тях всеки делничен ден от 9:00 до 18:00 часа!

Изберете Gift Card от Идънред България и се възползвайте от всички преимущества, които ще донесе за вашия бизнес!

Научете също за Ваучер Подарък от Идънред.

Искам оферта за поръчка на ваучери за храна, подаръчни ваучери или карти

Формата е изпратена!