За нас - Нашата цел
България
България

Цел на Edenred

От основаването си Идънред е ежедневният спътник на работещите хора. Групата свързва над 52 милиона потребители и 2 милиона партньорски търговски обекта в 45 страни чрез повече от 950 000 корпоративни клиенти, като задвижва добродетелен кръг чрез своите повече от 250 програми за разплащане на храна, мобилност, стимули и корпоративни плащания. С разкриването на своята цел, Идънред препотвърждава своя ангажимент за създаване на стойност за всички свои заинтересовани страни благодарение на връзките, които създава между тях.

Мотото: „Обогатяваме връзките завинаги“ внася нова светлина в стремежа на Идънред за създаване на силна връзка между корените на Групата, нейната текуща позиция и бъдещето, което тя предвижда. Това мото има за цел да информира за стратегическите решения на Групата и да обедини нейните екипи, като придаде смисъл на организацията, в съответствие с нейната политика за корпоративна социална отговорност под мото „Ideal“.

ОБОГАТЯВАМЕ ВРЪЗКИТЕ

„Обогатяваме връзките“ отразява експертизата на Групата в превръщането на всяка транзакция в изживяване, в интелигентна, безопасна и ефективна връзка, като същевременно повишава нейната стойност. Освен плащане, всяка транзакция, всяка връзка е насочена към специфични нужди за подобряване на благосъстоянието и покупателната способност на работещите, за подобряване на привлекателността и ефективността на компаниите и за подобряване на пазара на труда и на местната икономика.

ЗАВИНАГИ

„Foor good“ е послание, което на английски има двойно значение. В превод на български може да означава както „За добро“, така и „Завинаги“. Посланието отразява страмежа на команията за напредък и възможност за по-добро бъдеще. Решенията за разплащане на Идънред имат положително въздействие върху здравето и благосъстоянието. Те подкрепят местната икономика, защитават уязвимите общности и опазват околната среда. „Завинаги“ е и обещание: в свят, в който много от връзките са мимолетни, Идънред се стреми да формира стабилни, трайни връзки – смислени, базирани на доверие връзки.

Бертран Дюмази, председател и главен изпълнителен директор на Идънред, сподели:

„Определянето на нашата цел бележи нова глава в историята на Идънред, която започна с изобретяването на Ticket Restaurant през 1962 г. и разпери крилата си през 2010 г., когато бе създадена Групата. Бих искал да благодаря на нашите служители, че смело приеха това предизвикателство. Заедно отделихме време да помислим какво ни обединява: нашите ценности, нашите стратегически амбиции, нашата роля като икономически играч и корпорация, нашите взаимоотношения със заинтересованите страни и нашата политика за социална отговорност. Успяхме да обобщим всички тези връзки в смислено мото, което улавя същността на Идънред днес, и ще ни напътства, докато изграждаме образа на фирмата в утрешния ден:  „Обогатяваме връзките завинаги“.

Бертран Дюмази - изпълнителен директор на Edenred

„IDEAL“: 3 АНГАЖИМЕНТА, КОИТО ФОРМИРАТ ЦЕЛТА НА ИДЪНРЕД

Целта на Идънред е заложена в цялото стратегическо мислене на Групата. Тя е отразена в нашата политика за корпоративна социална отговорност чрез трите ангажимента, които компанията поема.
 
Научете повече в секцията Корпоративна социална отговорност.

ПРОЕКТ, ДВИЖЕН ОТ 10 000 АНГАЖИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ В 45 СТРАНИ

Дефинирането на целта на Идънред е колективно начинание, включващо няколкостотин служители на Групата по целия свят.

Проектът стартира през април 2020 г. и първоначално бе ръководен от младите таланти на Идънред, които участваха в програмата на Групата за дипломанти - „Edenstep“. Участниците бяха разделени на две работни групи и бяха помолени да разсъждават върху концепцията за цел. Работата на двете групи включваше организиране на множество семинари, проучвания и интервюта с други служители.

След това дипломантите предадоха проекта на „огледална група“ от около 20 служители, представляващи различни географски райони на Идънред, за да могат да осигурят оперативна перспектива. Накрая, по-голяма група (от около 300 служители) беше включена чрез въпросник за установяване на основните активи и силни страни на Идънред в различните държави.

Докато това се случваше, беше проведено независимо проучване сред вътрешни и външни заинтересовани страни - включително клиенти, партньори, публични органи, инвеститори, социолози и философи.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ЦЕЛТА НА ИДЪНРЕД ОТ ВИДЕОТО:

Enrich connections. For good.