България
Свържете се с нас 02/974 0220
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Промяна в Общите условия за картодържатели

Уведомление за промяна в Общите условия за картодъжатели на Edenred Mastercard Карта

17.12.2020 

Уважаеми клиенти,

Искаме да ви уведомим, че има промяна на Общите условия за картодържатели на Edenred Mastercard Карта. Промените касаят:

1. Добавена т. 4А. Използване на 3D secure, която урежда реда и начина на използване на 3D Secure код. 

С цел гарантиране на сигурността при онлайн плащания с карти, считано от 01.01.2021 г., за потвърждаване на плащания в интернет ще се изисква 3D Secure aвтентикация.

3D Secure е стандарт за автентикация на онлайн плащанията, който добавя допълнителна сигурност за онлайн покупките на стоки и услуги в мрежата на партниращите търговци. Това е форма на Задълбочено установяване на идентичността на клиента. За да се подобри сигурността на онлайн плащанията, все по-често ще се налага използването на 3D Secure за автентикация на онлайн плащанията. 

Когато правите покупка онлайн, за която се изисква автентикация, ще бъдете насочени към екран за 3D Secure верификация. Ще бъдете помолени да въведете еднократната парола, изпратена на вашия мобилен телефон чрез SMS, за да завършите покупката си. 

Важно е да се уверите, че персоналната информация, с която разполагаме (особено мобилния ви телефонен номер) е актуална. Може да направите това, като влезете в своя профил в портала за картодържатели.

 2. Промяна в т. 10 Такси

Такса за неактивност* се променя на 5 лв., като тази промяна влиза в сила от 17.02.2021 г.

* В случай че картата не се използва за осъществяването на трансакции за период от шест (6) последователни календарни месеца ("Неактивност"), към карта ще се прилага такса за неактивност. Тази такса ще продължава да се приспада от сметката ежемесечно, докато карта е неактивна. Ако използвате картата за каквато и да е трансакция, таксата за неактивност ще спре да се начислява