10 идеи за мотивация на персонала
България
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

10 идеи за мотивация на персонала

08.02.2022

Мотивацията на персонала е необходима, за да се съчетаят интересите на компанията с тези на служителя. Разгледайте нашите предложения за мотивация на вашите служители.

мотивация на служители

Мотивацията на персонала е много важен и съществен момент в управлението на всяка една организация. Успешните ръководители знаят, че е добре да стимулират и насърчават служителите си. От това зависят ефективността и качеството на свършената работа, които оказват влияние върху перспективата за развитие на компанията. Все пак служителите са основната движеща сила на всеки бизнес.

Мотивацията на персонала е необходима, за да се съчетаят интересите на компанията с тези на служителя. Тя представлява създаване на вътрешен стимул на служителите, който цели постигането на висококачествена и продуктивна работа, привличане на ценни кадри и намаляване текучеството на персонал. Когато служителите се чувстват оценени и мотивирани на работното си място, те остават лоялни на работодателя и се стремят към развитие в компанията. 

Останете с нас до края на статията, за да разберете кои са нашите 10 предложения за това как да мотивирате персонала си.

Идеи за мотивация на персонала

Ние, от Edenred знаем, че успешна компания се гради с помощта на мотивирани служители, които имат стимул за работа и са ориентирани към постигане на високи резултати. За тази цел, работодателят трябва да осигури на работниците си подходяща среда, в която те да се чувстват оценени и да работя с желание. За да ви улесним, сме ви приготвили списък с 10 идеи за мотивация на персонала. 

1. Парични възнаграждения

Когато си зададем въпроса как да мотивираме персонала си, логично е първото, което ни идва наум, да са паричните възнаграждения. Това е така, защото всеки човек работи срещу определено заплащане, и често именно то е най-големият стимул за по-усилена работа. Всеки работник иска да бъде възнаграден за своите усилия и когато вижда, че те се отразяват върху заплащането, той се мотивира да бъде все по-добър в това, което върши. Логично е служителите, които постигат по-добри резултати, да получават допълнително възнаграждение спрямо тези, чиито резултати са по-слаби. Паричните възнаграждения могат да бъдат под формата на бонуси, увеличени на заплатата с фиксиран процент или сума, двойно заплащане на извънреден труд, 13-а заплата в края на година за добре свършената работа и др.

2. Социални привилегии

Материалната мотивация на персонала може да се осъществи и по друг начин - чрез социалните привилегии. Те обхващат широка гама от възможности, като тук компанията трябва помисли от какво имат нужда работниците и какво би им било най-полезно.

Ваучерите за храна са може би най-често срещаната социална придобивка. С тях служителите могат да закупят всякакъв тип хранителни продукти в широка мрежа от заведения за хранене и хранителни магазини.

Ваучерите за подарък и подаръчните карти са изключително полезни като бонус към заплата, особено тези, които са валидни в различни търговски вериги, тъй като дават свобода на служителя сам да реши как да ги използва.

Други идеи за социални привилегии са отстъпките в различни обекти, от които могат да се възползват единствено служителите на дадената компания.

Предоставянето на месечни или годишни абонаменти за спортни обекти също е добър начин да покажете, че цените високо своите служители.

3. Тиймбилдинг

Тиймбилдингът става все по-популярен метод за мотивация на персонала, тъй като води до добри резултати. Организирането на такива събития сплотява екипа и позволява на членовете му да се опознаят по-добре в обстановка, различна от работната. Често, по време на тиймбилдинга, се организират интересни игри и се разиграват ситуации, които имат за цел не само забавление, но и подобряване уменията за екипна работа. Добре е такова събитие да се провежда поне веднъж годишно и всички разходи да са за сметка на работодателя. В зависимост от бюджета, може да се организира събитие в града, или извън него, включващо нощувка. Когато служителите се радват на работата си и се чувстват комфортно в работната среда, те са по-продуктивни, така че инвестирането в тиймбилдинги определено е оправдано.

4. Обратна връзка

Всеки служител, който се старае да си върши работата съвестно, е доволен да разбере, че трудът му не е останал незабелязана. Затова е добре мениджърите и ръководителите на отделите периодично да анализират работата на служителите и да не пестят похвалите за добре свършените задачи. Този метод не изисква допълнителни средства от бюджета на компанията, но може да окаже огромно влияние върху мотивацията на всеки работник. Положителната обратната връзка сигнализира на служителя, че показва добри резултати в работата си, и това го мотивира да продължава по същия начин.

5. Професионални обучения

За служителите, които се стремят към кариерно развитие, възможността да придобият нови знания и да подобрят уменията си може да бъде по-добър стимул дори от финансовите бонуси. Изпращането на служителите на семинари, конференции и други мероприятия с обучителна цел показва, че компанията се интересува от професионалното израстване на своите кадри. Това ще накара всеки работник да се чувства така, сякаш неговата роля, независимо каква е тя, е важна за напредъка на фирмата. Освен че допринасят за мотивацията на персонала, професионалните обучения оказват влияние и върху работния процес, защото служителите получават нови знания, които да приложат на практика. 

6. Класация на най-добрите служители

Това е стара техника за мотивация на персонала, която обаче работи и до днес. Тя се състои в това, че служителите, показали най-добри резултати през определен период от време, биват отличени сред останалите с някакво название. То може да бъде: най-добър служител, най-много продажби, най-креативен служител и др. На видно място в офиса се поставя списък или снимки на хората, които са отличени през този период. Виждайки снимката си на стената, служителят ще се чувства удовлетворен от това, че получава признание, а тези, които не са отличени, ще се мотивират да бъдат по-добри в работата си.

7. Създаване и развиване на фирмени традиции

Създаването и развитието на фирмени традиции е нещо, което може да отличи дадената компанията сред останалите. Традициите показват загриженост към служителите и желание за подобряване на работната среда. Те помагат за сплотяването на екипа, което оказва положителен резултат върху екипната работа. Фирмените традиции могат да бъдат събития, които се случват на работното място или извън него. Пример за това е организирането на караоке, забавни игри, осигуряване на храна за всички служителите един ден в месеца, дни с тематично облекло и др. 

8. Създаване на кутия с идеи

Служителите се чувстват важни и значими за компанията, когато виждат, че тяхното мнение се цени от ръководството. Затова интересна идея за мотивация на персонала е създаването на място, където те могат да дадат своите идеи и предложения, свързани с подобряване на работния процес. Това може да бъде кутия, поставена на видно за всички място, или дигитална папка. Там всеки може да пусне своето предложение, което след това да бъде разгледано от ръководството. Това ще даде възможност да се осъществи комуникация между всеки служител и мениджърите в компанията. Създаването на кутия за идеи може да доведе до много интересни предложения, които да бъдат приложени на практика и да улеснят работния процес и за двете страни.

9. Създаване на зона за почивка

Създаването на приятна зона за почивка в офиса също е добър начин да стимулирате служителите. Това може да бъде кътче или цяла стая. Сложете удобни дивани или фотьойли, където служителите да могат да се отпуснат през обедната почивка. Зоната за релакс е добро място за социализация, където членовете на екипа могат да си поговорят в малко по-неформална обстановка. 

10. Инсентив програми за служители

Инсентив програмите за лоялност могат да бъдат добър инструмент за увеличаване на продажбите и подсилване на връзките с партньори и клиенти, но също така са и добър начин да поддържате мотивацията на служителите си. Те са инструмент за постигане на измерими резултати и конкретни бизнес цели и представляват получаването на някакъв вид награда, която е обвързана с постигнати резултати в работата. Силата на инсентив програмите се основава на използването на удовлетворението, което човек изпитва, когато получи награда. Когато са поощрени, хората обикновено се стимулират да продължат да действат по същия начин, или дори по-добре. Инсентивът действа като добър мотиватор за служителите, защото ги насърчава да подобрят нивото си на ефективност, за да достигнат до определена цел, която ще им донесе награда. Според типа участници в инсентив програмата, тя бива индивидуална, групова или смесена, като изборът зависи изцяло от целите на компанията.

Програми за мотивация на персонала от Идънред България

Мотивацията на персонала е стъпка към подобряването и развитието на всяка една компания. Затова, ние от Edenred, предлагаме на своите партньори осъществяване на инсентив програми, които помагат за поддържане нивата на удовлетвореност на служителите. Те помагат за създаването на работна среда, в която всеки член на екипа се чувства оценен и поощрен. Мотивацията на служителите е силно променлива и за да се постигне, са необходими непрекъснати усилия в тази посока. Еднократните стимули действат краткосрочно, но инсентив програмите, от своя страна, имат дългосрочен и постоянен ефект, който помага за поддържането ѝ. 

С необлагаемите ваучери за храна от Идънред България поръчвате ваучери за храна до 200 лв. на служител без да дължите данъци и осигуровки върху тях! Служителите ви получават:

  • Увеличение на месечния им бюджет;
  • Свободен избор на хранителни продукти в широката търговска мрежа на Идънред;
  • Мотивация за работа.

Ваучер за храна от Edenred Bulgaria

С ваучер за подарък или подаръчна карта от Идънред България вие подарявате на служителите си:

  • Универсален подарък с възможност за личен избор на подарък;
  • Възможност за избор на хранителни продукти, дрехи или техника;
  • Възможност за пазаруване в над 10 000 обекта 

Ваучер за подарък и подаръчна карта от Edenred Bulgaria

Свържете се с нас, за да обсъдим най-добрата стратегия за мотивация на вашите служители.

Прочетете още:

Кои са факторите, влияещи върху ежедневната мотивация за работа?

Какво отличава добрите работодатели?

8 качества на добрия лидер