Нови антикризисни мерки, засягащи ваучерите за храна
България
България

Нови антикризисни мерки, засягащи ваучерите за храна

18.05.2022

Сред новите антикризисни мерки, които трябва да влязат в сила в следващите месеци, се предвиждат и такива, засягащи ваучерите за храна. Научете повече от статията.

Нови антикризисни мерки, засягащи ваучерите за храна

Увеличение на квотата за ваучери за храна до 1.2 млрд. лв.

Като част от антикризисните мерки, обявени днес от Министър председателя Кирил Петков, се предвижда увеличение на квотата за ваучери за храна до 1.2 млрд. лв. Към момента квотата, предвидена в Държавния бюджет за 2022 г., е в размер на 1 млрд. лв. Най-вероятно това увеличение ще залегне в актуализацията на бюджета, която предстои да бъде направена през лятото. 

Стойността на ваучерите не е за сметка на държавата, а на съответния работодател

Искаме да припомним, че ваучери за храна се предоставят от работодателите на техните служители, наети на трудов договор, като допълнителна социална придобивка към заплатата. Стойността на ваучерите не е за сметка на държавата, а на съответния работодател. Размерът на квотата е максималната стойност на ваучерите с данъчно облекчение, които могат да бъдат издадени от операторите на ваучери за храна.

Дигитализацията на ваучерите за храна

Електронни ваучери – обмисля се дигитализацията на ваучери за храна, тъй като в момента законовата рамка не позволява те да бъдат издавани на електронен носител. За целта следва да бъдат предприети законови промени в Наредба №7 и ЗКПО, които да дадат възможност на операторите да издават ваучери за храна освен на хартиен, и на електронен носител. Работодателите и работниците ще имат възможност да избират кой вид ваучери да използват. 

Ваучерите за храна могат да се използват за заплащане на битови сметки и културни дейности

Това е възможност, дадена от закона, но не е задължение. В момента операторите на ваучери за храна работят, за да сключат договори с доставчиците на комунални услуги. 

Научете повече:
Представянето на новите антикризисни мерки на управляващите
Данъчно третиране на ваучерите за храна през 2022 г.
Необлагаемите ваучери за храна вече са с размер до 200 лв.
До 200 лв. необлагаеми ваучери на месец на служител