До 200 лв. необлагаеми ваучери на месец на служител
България
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

До 200 лв. необлагаеми ваучери на месец на служител

28.02.2022

Парламентът одобри бюджет 2022, който включва увеличение на квотата за ваучери за храна по Наредба № 7 на 1 млрд. лв. Бе решено ваучерите, чиято необлагаема стойност бе вдигната до 200 лв., да могат да се начисляват със задна дата от 1 януари 2022. Това означава, че работодателите могат да поръчат ваучери с данъчно облекчение до 200 лв. за януари и февруари.  

До 200 лв. ваучери за храна на служител месечно

Необлагаемата сума на ваучерите по Наредба № 7 бе увеличена до 200 лв. на служител месечно

Народното събрание одобри Държавния бюджет за 2022 г., който предвижда 1 млрд. лв. квота за ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ваучерите по Наредба №7 на Министерство на финансите). Необлагаемата сума на ваучерите по чл. 209 ЗКПО бе увеличена до 200 лв. на служител месечно. Министърът на финансите издаде също заповедта за определяне на индивидуалния размер на квотите за 2022 г. Според тази заповед размерът на 1 квота вече е 4 млн. лв.

С ваучерите ще могат да се заплащат битови сметки и култура

Ваучерите за храна по Наредба №7 ще могат да се използват и за заплащане на сметки за битови нужди, като електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, както и на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия.

Това означава, че след като операторите на ваучери за храна сключат договори с доставчиците на гореспоменатите услуги, получателите на ваучери за храна ще могат да ги използват и за посещение на театри, музеи, опера, балет, кино и др., както и за заплащане на битови сметки. Актуалният списък с търговските обекти, които приемат ваучери за храна по Наредба №7, издадени от Идънред България, можете да откриете тук.

Работодателите могат да поръчат ваучери с данъчно облекчение до 200 лв. със задна дата за януари и февруари

Ваучерите за храна до 200 лв. могат да се начисляват със задна дата от 1 януари 2022, като данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1. т.2б ЗКПО е сумата от данъчните основи за месеците на 2022 г., определени по реда на пар. 1, ал. 8, т. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Облагането с  ДДС на ваучерите за храна няма да се промени през 2022 г.

Данъчното третиране на ваучерите за храна няма да се промени през 2022 г. През 2022 г. ДДC peжимът зa вayчepитe щe ocтaнe тaĸъв, ĸaĸъвтo е дo мoмeнтa. Πpи зaĸyпyвaнe нa вayчepи oт работодателите и пpи пpeдocтaвянeтo им нa cлyжитeлитe няма да ce нaчиcлявa ДДC. Дaнъĸът ще ce нaчиcлявa, както и досега, при зaплaщaнeтo c вayчepи нa пoĸyпĸи oт тъpгoвcĸитe oбeĸти,  тъй като ДДС ставката не e известна при издаването на ваучера.

Увеличаването на доходите на Вашите служители чрез необлагаеми ваучери за храна до 200 лв. е добър инструмент за противодействането на високата инфлация в момента. Екипът на Идънред България има готовност да приеме вашите поръчки за ваучери по Наредба №7 с данъчно облекчение до 200 лв. със задна дата за януари и февруари, както и за месеците след това.