Служителите на Идънред в подкрепа на Лекари без граници
България
България

Служителите на Идънред се обединяват в подкрепа на Лекари без граници

14.09.2021

Тази година служителите на Идънред по целия свят ще вървят, ще бягат или ще карат велосипед, за да допринесат в борбата на Лекари без граници.

Edenred Bulgaria Volunteering Edenraid 2021

Дарителството е изключително важно и е сред основните ценности на Идънред. Ежегодно избираме каузи и проекти със социална насоченост, които да подкрепим. Благотворителното предизвикателство Edenraid ще се проведе за пета поредна година. Всяка година компанията избира кауза, която да подкрепи. Тази година от 15-ти септември до 14-ти ноември служителите на Идънред по целия свят ще вървят, ще бягат или ще карат велосипед с обща цел от 1 000 000 km, за да съберат 40 000 евро и да допринесат в борбата на неправителствената организация Лекари без граници срещу Covid-19.

Експертите по управление на епидемичните кризи - Лекари без граници - предоставят медицинска помощ на райони, в които животът и здравето на населението са застрашени. Основната цел на Организацията са случаи на въоръжени конфликти, но също и случаи на епидемии, пандемии, природни бедствия или хора изключени от здравната система.

Edenraid 2021 MSF

Екипите на Лекари без граници се включват в борабата срещу пандемията COVID-19 в над 40 страни по света. Приоритет на Организацията в борбата с вируса са: осигуряване на грижи за пациенти с COVID-19; защита на уязвими и хора в риск; поддържане на основните медицински услуги. Лекари без граници работят за подобряване на мерките за превенция и контрол на инфекциите, за да защитят пациентите и персонала и да предотвратят по-нататъшното разпространение на вируса.

Edenred Bulgaria Médecins Sans Frontières

От 2017 г. Edenraid е съществена част от фирмения живот за цялата група на Идънред. Кампанията насърчава спортуването и здравословния начин на живот сред служителите на фирмата, като същевременно им позволява да допринесат за кауза, която е важна за тях.

Миналата година служителите на Edenred по целия свят изминаха рекордните 800 000 километра и събраха сумата от 35 000 евро в подкрепа на Лекари без граници. Разберете повече за резултатите от миналогодишната кампания тук.

Колегите от българския офис също се включиха много активно в миналогодишното издание на Edenraid. Тази година очакваме още по-добри резултати. Заедно можем повече!


Edenred Bulgaria Edenraid 2020