Как изкуственият интелект може да ни помогне с разхищението на храна
България
България

Как изкуственият интелект може да ни помогне в борбата с разхищението на храна

07.06.2024

Може ли AI да ни помогне да се придвижим към бъдеще, в което намаляваме хранителните отпадъци, опазваме ресурсите и смекчаваме въздействието ни върху околната среда?

изкуственият интелект и борбата с рахищението на храна и опазването на околната среда

Много голям брой хора изпитват страх от навлизането на модерните технологии като изкуствения интелект и го приемат за враг на чевешката раса. Ами, ако ви кажем, че AI би могъл да ни бъде съюзник в борбата с опазването на околната среда?


Разхищението на храна е значителен глобален проблем - над 30% от храната глобално се изхвърля. Това са 1,3 милиарда тона - и то годишно!

 
Статистиките показват, че:разхищение на храна и опазване на околната среда

- въглеродният отпечатък на хранителните отпадъци се смята, че е достигнал до 3,3 милиарда тона през 2023

- средностатистическите домакинства изхвърлят около 30% от храната, която купуват

- икономическият разход от хранителните отпадъци се оценява на 962 милиарда евро годишно.

Тези данни подчертават неотложната нужда от промяна, както икономическа, така и социална. Добър пример е инициативата „Край на глада“ на ООН, която има за цел да сложи край на глада и недохранването до 2030 г. Организацията подчертава нуждата от действия от правителствата, бизнесите, както и от отделните лица за намаляване на хранителните отпадъци и насърчаване на устойчиви хранителни модели. 

Истината е, че разрешаването на този глобален проблем изисква многостранен подход, а в тази статия следва да ви представим един по-нетрадиционен метод, който, въпреки че не е широко разпространен все още, крие много потенциал в себе си. Ще разгледаме как силата на изкуствения интелект (AI) може да ни улесни със справянето с хранителните отпадъци и да подпомогне на развитието на кръговата икономика.

  1. Изкуственият интелект и крайният потребител

интелигентна кухня с изкуствен интелект против разхищение на храна

Както вече споменахме, домакинствата изхвърлят над 20% от храната, която купуват. Основните причини за разхищението на храна включват неправилното съхранение, прекомерното пазаруване, както и липсата на осведоменост по отношение на сроковете за годност на храните. Истината е, че новите технологии като изкуствения интелект могат значително да допринесат към разрешаването на този проблем. Това може да се случи чрез използването на AI за:

- изграждане на оптимални списъци за пазаруване, спрямо броя на членовете на домакинството

- предлагане на рецепти въз основа наличните съставки

Има доста налични приложения, които правят точно това. Нашата препрепоръка е да пробвате Supercook, което ви генерира вкусни, лесни и бързи рецепти на базата на наличните ви съставки. 

- проследяване на сроковете на годност на храните в реално време

Готино, нали?

Други иновативни технологии като интелигентни кухненски уреди също набират популярност в домакинствата. Пример за това са хладилниците с интегриран изкуствен интелект, които проследяват наличността на различни продукти в реално време, както и следят сроковете им на годност. С непрекъснатото интегриране на AI в ежедневието на потребителите се разкриват нови възможности за намаляване на хранителните отпадъци. От друга срана, това би помогнало значително и на домакинствата да намалят разходите си за храна. От съществено значение е, обаче, инвестицията в инициативи за повишаване на осведомеността относно мащаба на проблема с разхищението на храна и как изкуствения интелект би могъл да помогне.

2. Изкуственият интелект в преразпределението на храна

Самият факт, че годишно се изхвърлят над 1 милиард тона храна, докато милиони хора по света гладуват, трябва да е достатъчен, за да ни накара да се замислим. А, какво би станало, ако изкуственият интелект започне да се използва с цел преразпределение на храната?

Представете си мобилно приложение, базирано на AI, което използва широката си база от данни, за да действа като мост между хранителни магазини, ресторанти и хора, които имат храна в излишък, и такива, които са изправени пред недостиг на храна. Този метод не само ще улесни преразпределението на излишната храна, но също и ще даде възможност на потребителите и търговските обекти да развият чувство на ангажираност и принос към обществото като полагат усилия към постигането на една обща цел. 

Идънред България, FoodObox

Екипът на Идънред България партнира с FoodObox срещу битката с разхищението на храна. Тяхната платформа свързва различни заведения за хранене с крайните потребители и им предоставя възможност да закупят напълно годна храна, останала в излишък, на по-ниска цена. Целта е да се промотира кръговата икономика и да се минимизира разхищението. Тази инициатива насърчава устойчив модел на протебление и е отличен пример за това как силата на модерните технологии, заедно със организационните инициативи може да се постигне позитивна промяна.

3. Изкуственият интелект в търговията на дребно

изкуствен интелект и търговия

Едно от основните предимства на изкуствения интелект в тази сфера е, че допринася към значителното повишаване на производителността и ефективността на процесите. Интелигентната автоматизация на работните потоци подобрява координацията между различните функции, както и освобождава служителите да се съсредоточат върху по-стратегически дейности чрез поемането на по-рутинните и повтарящи се задачи. 

Някои от вариантите за автоматизация са в този сектор са:

- наблюдение на инвентара в реално време и автоматично задействане на поръчки за снабдяване с нови артикули, осигурявайки оптимално ниво на запаси по всяко време

- използване на агрегирани данни от различни източници като пазарни тенденции и сезонни особености, за да успеят търговците успешно да прогнозират търсенето и ,съответно, да съобразят нивата на инвентара си

Точно тази технология на машинно обучение и предсказуем анализ използва гигантът в търговията на хранителни стоки Walmart. Чрез използване на изкуствен интелект за оптимизиране на складовите запаси в своите магазини, те не само повишават продуктивността и намаляват разходите, но и гарантират, че минимално количество хранителни продукти се разхищават.

4. Изкуствения интелект в селското стопанство

изкуствен интелект в селското стопанство

Интегрирането на изкуствения интелект в селското стопанство дава начало на нова ера наречена “интелигентно земеделие”, където технологията и традиционните земеделски практики се преплитат, за да създадат един по-продуктивен и устойчив земеделски сектор. Проучванията показват, че присъединяването на дигиталните технологии като AI в агрикултурния сектор може да увеличи селскостопанската производителност с 67% до 2050 г. Също така, друго изследване прави предположение, че технологиите, управлявани от изкуствения интелект, могат да добавят до $5,2 трилиона към глобалната стойност на селското стопанство.

Имплементирането на изкуствения интелект в земеделието би помогнало за:

- Прогнозиране на климатичните условия и състоянието на почвата 

- Автоматизиране на обработката на жътвата със самоуправляващи се роботи

- Наблюдение на състоянието на реколтата с дронове

Тези стратегии значително ще повишат добивите, докато същевременно намаляват суровините и минимизират отпадъците и въздействието върху околната среда. Тези примери подчертават трансформиращата сила на изкуствения интелект за усъвършенстване на настоящите земеделски практики, както и за насърчаване на нова парадигма на ефективност и устойчивост в сектора. 

5. Изкуственият интелект в управлението на веригата за доставки

изкуствен интелект във веригата за доставки

Разхищението на храна се случва във всеки аспект от веригата за доставки. Най-често срещаните причина са:

- свръхпроизводството

- неправилната координация 

- лошото опаковане и логистика

- неефективното управление на инвентара

Чрез ефективното усвояване AI технологиите, компаниите биха могли да усъвършенстват своите вериги за доставки и преустроят целия процес за производството и доставката на храни. Прогнозирано е, че внедряването на изкуствения интелект по веригата за доставки в сектора за хранителни стоки би повишило доходността със изумителните 74% - данни, които подчертават необходимостта от по широка имплементация. 

Нека поясним как тази технология може да помогне на този сектор:

- Наблюдаване и регулиране на нивата на температура и влажност по време на съхранение и транспортиране на стоката, за да се предотврати нейното разваляне.

- Проследяване нивата на инвентара в реално време, за да се предотврати свръхналичността, както и да се оптимизират транспортните маршрути за намаляването на разходите за гориво.

Като цяло, AI технологиите имат възможност да направят бизнеса по-ефективен, като дават възможност на предприятията бързо да разпознават проблемите в момента, в който възникнат, което позволява да се предприемат незабавни действия.


Борбата с разхищаването на храна и хранителните отпадъци е ключов елемент в стремежа ни към създаване на по-устойчиво бъдеще. Модерните технологии като изкуствения интелект имат капацитета да ни бъдат солидни помощници в това начинание. От оптимизирането на процесите в земеделския сектор, веригата за доставки и търговията на дребно до оказването на положително влияние върху поведението на потребителите, AI би помогнал със справяне с хранителните отпадъци на всеки етап от жизнения цикъл на храната.

Заедно, с помощта на изкуствения интелект, можем да се придвижим към бъдеще, в което всеки ресурс се използва разумно, а храната се цени и не се разхищава. Нека приветстваме иновациите,защото те могат да бъдат ключа към едно по-добро бъдеще както за самите нас, така и за бъдещите поколения.

изкуствен интелект, AI

Прочетете повече информация относно разхущението на храна тук:

Как да намалим разхищението на храна в ежедневието си (от гледна точка на потребител)?
Как да намалим хранителните отпадъци (от гледна точка на търговец и ресторантьор)?
Защо разхищението на храна е проблем?