Защо разхищението на храна е проблем | Блогът на Идънред
България
България

Защо разхищението на храна е проблем

12.08.2021

Големи количества храна се произвеждат, но не се консумират от хората. Научете как това влияе на семейния бюджет и на околната среда.

Какви са щетите върху природата?

Според UNEP значителни количества храна се произвеждат, но не се консумират от хората. Това има значително отрицателно въздействие: в екологичен, социален и икономически план. Докладът на UNEP за 2021 г. показва, че 8-10% от глобалните емисии на парникови газове са свързани с храната, която не се консумира.

По данни на Евробарометър и Изследователската служба на ЕП за 2017 г. в Европейския съюз се създават 88 млн. тона хранителни отпадъци всяка година. Храната се разхищава по цялата верига до крайния консуматор - във фермите, в производството, в магазините, в ресторантите и заведенията. Но най-големи загуби са регистирани при домакинствата. Те отговарят за около 53% от хранителните отпадъци.

Защо хранителните отпадъци са проблем?

Edenred Bulgaria Stop Food Waste

От икономическа гледна точка за производството на храната, която се изхвърля, са използвани ограничени ресурси като вода, почви, енергия, работно време. Освен това сме вложили от финансите си за добиването ѝ. Проучванията показват, че между 20 и 40% от бюджета ни за храна се похабява, тъй като изхвърляме част от продуктите.

Edenred Bulgaria Stop Food Waste
 
За екологичния аспект вече споменахме - храната, която се разхищава, е отговорна за между 8 и 10% от емисиите на парникови газове, причинени от човешката дейност. За всеки килограм произведена храна в атмосферата се отделят 4,5 кг. въглероден диоксид. Хранителните отпадъци са сочени за един от основните замърсители на планетата. Проучвания от 2015 г. показват, че в световен мащаб се изхвърлят повече от 30 000 000 тона хранителен отпадък, като най-голяма част от него е дело на домакинствата. 

Разхищаването на храна има също етична страна. Оказва се, че около 800 млн. души по света не се хранят пълноценно. Около 3 100 000 деца до петодишна възраст умират от недохранване. По данни на Евростат за 2014 г. 55 млн. души или 9,6% от населението в ЕС не са могли да си позволят качествена храна всеки втори ден. България се нарежда на 17-то място в Европа по изхвърлена храна годишно. Същевременно 1 500 000 български граждани живеят под прага на бедността.

Edenred Bulgaria Stop Food Waste

Научете още, как да пестим от храна, и как да намалите разхищението на храни в ежедневието си.