България
Свържете се с нас 02/974 0220
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Идънред: CSR

Като отговорна пред обществото компания, Идънред създаде социална програма, която има за цел подпомагането на различни кампании в 3 основни направления: Околна среда, Подобряване качеството на живот и Създаване на прозрачна бизнес среда, обединени под името "Ideal". 
Всяка година компанията организира IdealDay, по време на който всички служители на компанията се обединяват около обществено полезна кауза в едно от трите направления и допринасят за осъществяването проекта. Това се случва едновременно във всички страни и офиси на компанията по света, с което се подчертава значимостта на всяко действие към общата цел. 

 

Управление на качеството

isóЗа да гарантира на своите клиенти високо качество на обслужване и непрекъснатото подобряване, Идънред е сертифицирана по Стандарта за управление на качеството ISO 9001, версия 2015. Още от създаването на компанията ние от Идънред сме си поставили за цел качествено обслужване, спазване на поетите ангажименти и удовлетвореността на клиентите. Стандартът ISO 9001, версия 2015 демонстрира нашата готовност да положим всички усилия, за да отговорим на ежедневните нужди на нашите клиенти.

 

edenraid

Edenraid е най-новият проект на Идънред, в колаборация с фондация Make-a-wish. От 2017г насам в продължение на един месец всички служители на компанията заедно трябва да изминат определена дистанция, която всяка година нараства. Вървейки, карайки колело или плувайки, служителите заедно допринасят към обща цел - да помогнат за сбъдването на детски мечти.