Знаете ли какво е ИНСЕНТИВ и как помага на бизнеса?
България
България

Знаете ли какво е ИНСЕНТИВ и как помага на бизнеса

17.09.2021

Инсентив програмите са инструмент за постигане на измерими резултати и конкретни бизнес цели.

Incentive

Сигурно някога в разговор сте чували думата Инсентив (Incentive), а може би сте се питали какво означава тя и как точно се прилага на практика в нашата действителност?

Определението на български език е „стимул“, „подбуда“, но всъщност, от перспективата на начина, по който се използва, тя лесно може да бъде заменена и с много други сродни такива, като например „мотивация“, „подарък за добре свършена работа“, „награда“, „възнаграждения за постигане на цел“, „поощрение“ и т.н. Изброявайки всички тези синоними обаче, сякаш значението на всеки един по отделно не може да замени изцяло тази чуждица, която все по-често започва да се използва, може би най-вече в бизнес комуникацията.  


 Ето и някои от официалните дефиниции на думата Инсентив:

1.    Стимул или поощрение, което кара някой да иска да направи нещо или да работи по-усилено.

Пример за инсентив е допълнителният бонус, получаван от тези служители, които работят допълнително по проект.

2.    Нещо, което мотивира, подбужда или насърчава

Нямам никакъв стимул да продам тази марка боя, вместо другата.

3.    Бонус или награда, често парична, за подтикване към по-усилена работа

Ръководството предложи на екипа по продажбите инсентив от 200 лв. за всяко продадено устройство.

4.    Инсентивът е елемент, въведен във взаимоотношение (бизнес или лично), който да предизвика специфично действие или да се стимулира желаното поведение.

От следващия месец, консултантите ще получават по 50 лв. допълнително за всеки сключен договор.

5.    Всеки фактор, който влияе върху действието или поведението чрез неговото присъствие или отсъствие

Ако използваш електрически автомобил, ползваш безплатна синя и зелена зона за паркиране.

Какво означава Инсентив в бизнеса?

В бизнеса инсентив се среща по-често с термина “инсентив програма”. Инсентив програмите са тактически инструмент за постигане на измерими резултати и конкретни бизнес цели, най-често стимулиране на продажбите, чрез награждаване на участниците в програмата. Участниците могат да бъдат ваши служители, служителите на ваши партньори, клиенти, крайни потребители или накратко - всички субекти, които са свързани или могат да се свържат с вас.
Силата на допълнителното стимулиране или използването на инсентив се основава на удовлетворението, което човек изпитва  от получаването на награда. Когато получиш поощрение, че правиш нещо, това създава стимул да продължиш да го правиш по същия начин или дори по-добре. Ако искате да научите повече, посетете видовете инсентив програми.

Edenred Bulgaria Incentive
 

Защо хората правят нещата, които правят? 

Защото тяхното поведение се влияе от различни фактори, които ги мотивират. Например гладът мотивира човек да търси храна. Семейното благосъстояние мотивира служителя да се възползва от начини за добавяне на допълнителна стойност към неговото възнаграждение. Факторите, които оказват влияние върху поведението и представянето на хората в инсентив програмите, са различни и се влияят както от размера на инсентива, така и от личните или емоционални индивидуални потребности. 

Например, когато става въпрос за продажби, компаниите редовно разработват програми за стимулиране на търговския персонал, с цел увеличаване на приходите и повече продажби. От друга страна, инсентивите също могат да се използват и за постигане на други цели като например подобряване на здравословната работна среда, увеличаване на продуктивността и др. Инсентив под формата на бонус, за служителите, които в рамките да даден месец идват на работа без закъснение, ще помогне на компанията да създаде по-добри работни навици или пък бонус за чисто бюро, ще накара служителите да бъдат по-организирани в работното си пространство.

Целта на всеки инсентив е да подпомогне постигането на даден резултат, да повлияе определено поведение и да допринесе за по-добро представяне, следвайки едно от най-фундаменталните уравнения в цялата психология: Способност x Мотивация = Изпълнение. 

Научете още за нашите инсентив b2b и b2c програми, и програми за лоялност и мотивация на клиенти и партньори като се свържете с нашите консултанти на: incentive-bg@edenred.com