Видове Инсетив програми на Идънред България
България
България

Какви са видовете ИНСЕНТИВ програми?

13.10.2021

Инсентивът действа като много добър стимул или мотиватор, защото насърчава участниците да подобрят нивото на ефективност и да достигнат определена цел. Научете какви са видовете инсентив програми.

Incentive

След  като  разгледахме какво е инсентив (incentive) или  казано  по  друг  начин „стимул“ или „мотивация“, както и какво е инсентив програма време е да разгледаме и различните видове инсентив програми.

Според типа участници в инсентив програмата тя бива индивидуална,  групова  или  смесена

Избирането на един от изброените видове инсентив програма зависи от целите на компанията, степента на познаване на партньорите, клиентите, екипа, отделните качества на всеки от участниците, както и от бюджета на компанията.

 • Целта на индивидуалната програма е да стимулира и възнагради определен човек за изпълнението на възложена задача;
 • Целта на груповата програма е да стимулира и възнагради екип от хора, които работят колективно и си помагат, за достигането на възложена задача. Екипът бива възнаграден само при достигането на определената цел;
 • Целта на смесената програма е комбинирането на индивидуални и групови цели и задачи. Този вид програми стимулират развиването както на индивидуалните качества на всеки участник, така и на работата в екип.

Инсентивът действа като много добър стимул или мотиватор, защото насърчава участниците да подобрят нивото на ефективност и да достигнат определена цел.

Според вида награда, която се предоставя на участниците, инсентивите могат да бъдат дефинирани като парични или непарични

 • Исентивът, който може да се изчисли в парични средства, е известен като паричен или финансов. Сред парични стимули са: надбавки, процент от печалбата, партньорство  или  акции,  комисионна,  система  за  предложения  (например  ако служител предложи техника за спестяване на разходи, тогава служителят  получава допълнително заплащане), диференциална система за възнаграждение на ефективни работници, обезщетения при пенсиониране, карта или ваучер награда и др.
 • Парите  не  са  единственият  мотиватор. Съществуват непарични или нефинансови стимули. Инсентивите, които не могат да бъдат изчислени  в  парични средства, са известни като непарични стимули. Сред непарични стимули са: статус (ранг, авторитет, отговорност, признание и престиж, свързани с работата), oрганизационен климат (отношенията между началниците и подчинените), кариерно развитие,символични предметни награди и др.

За повечето фирми увеличаването на печалбите и укрепването на партньорските отношения е основен приоритет. Компаниите от всяка индустрия се опитват да изпреварят конкуренцията си и да разширят бизнеса си. В основата на бизнес успех са техните служители и техните партньори и клиенти. Разбирането на това, което е необходимо, за да се запазят служителите и партньорствата, е от решаващо значение за успеха на много бизнеси. Една от решаващите стратегии е използването на инсентив програма за стимулиране, както за служителите, така и за насърчаване на отношенията с партньорите.

Според връзката на фирмата с награденото лице инсентивът бива:

 • Вътрешнофирмен – служители
 • Външен (доста често наричан инсентив в продажбите) - насочен към партньори и клиенти.

Според субекта на награждаване (получателя на наградата) насоката на инсентив програмата бива към:

 • Служители
 • Партньори (дистрибутори)
 • Корпоративни клиенти
 • Крайни потребители

Това са основните видове инсентиви, които могат да бъдат разделени и на много подгрупи. Когато дадена компания си постави цели и обедини няколко от основните групи инсентиви (те не са взаимно изключващи се) тя може да създаде Инсентив програма.

Научете повече за Incentivo - програмите за лоялност или се свържете с нашите консултанти на: incentive-bg@edenred.com

Incentive 2