Видове ваучери за храна
България
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Видове ваучери за храна

08.02.2022

Научете каква е разликата между ваучерите за храна и ваучерите за безплатна храна.

Ваучерите за храна са социална придобивка, все по-често предлагана от компаниите, които са ориентирани към развитие и растеж. Този метод притежава многобройни предимства както за работниците, така и за компаниите. За да бъдат възможно най-полезни за служителите, ваучерите трябва да са удобни за употреба, а търговската мрежа, която оперира с тях, да бъде възможно най-широка. 

Останете с нас, за да разберете какви са различни видове ваучери за храна, какви са техните предимства и какви са условията, на които трябва да отговарят фирмите, които искат да предложат тази социална придобивка за своите служители.

Какви са различните видове ваучери за храна и по какво се различават?

Има два вида ваучери за храна, които могат да бъдат раздавани на служителите. Първият вид е регулиран от Наредба №7 на Министерството на финансите. Тези ваучери могат да се използват от всеки работодател, който покрива законовите изисквания. Когато размерът им е до 200 лв. на човек, ваучерите не се облагат с данък. 

Вторият вид ваучери за храна са разработени в съответствие на изискване на Наредба №11 от Кодекса на труда. При тях няма таван за необлагаеми с данъци сума, но те могат да бъдат раздавани само в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Нека разгледаме по-подробното двата вида ваучери за храна.

Ваучери за храна по Наредба №7

Ваучерите за храна са вид социална придобивка за служители, регулирана от Наредба №7 на Министерството на финансите от 9.07.2003. Посредством тях, работодателят може да предостави на своите служители допълнение към месечната работна заплата. Когато то е в размер до 200 лв. на месец, работодателят и служителят са напълно освободени от данъци и осигуровки върху ваучерите. Има няколко законови изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да може компанията да раздава ваучери за храна на служители си. Те са следните: сключен трудов договор между компанията и работниците, както и ваучерите за храна да се получават от всички служители, които към момента работят на трудов договор към компанията.Ваучери за храна по Наредба №7

Открийте какви са последните новини около ваучерите за храна по Наредба 7.

Ваучери за безплатна храна по Наредба №11
 

Ваучерите за храна по Наредба №11 са специално разработен продукт от Идънред България. Те отговарят на изискванията на Наредба №11 от Кодекса на труда, която определя условията и реда за осигуряване на безплатна храна или добавките към нея за служителите, работещи в предприятия със специфичен характер и организация на труда.
 
Специфичните условия на труд включват:

 • Нощен труд;
 • 12-часов работен ден;
 • Определени температурни условия;
 • Работа в отдалечени обекти без възможност за ползване на заведение за хранене;
 • Контакт с биологични агенти в клинични лаборатории;
 • Работа, свързана производството и преноса на електрическа и топлинна енергия.

 
Наредбата определя също така, че стойността на безплатната храна не може да бъде по-малко от 2 лева на ден за служител, а тази на ободряващите напитки е не повече от 1 лев на смяна. Разходите за осигуряване на безплатна храна или добавки към нея са за сметка на работодателя.
 
Ваучерите за безплатна храна от Идънред са специално разработени в съответствие с Наредбата от Кодекса на труда и са създадени, за да улеснят както работодателите, така и служителите. Те са подходящи за всяка компания, в която служителите работят при специфични условия на труд. Ваучерите за храна от Идънред имат предимства както за работодателите, така и за служителите. 
 

Ваучери за храна по Наредба №11


Предимствата за работодателя са: 

 • Ваучерите са изцяло освободени от данъци и осигурителни вноски
 • Улеснена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване;
 • С тях се спестяват разходи по кетъринг, доставка на храна или столово хранене;
 • Подобряват корпоративния имидж на компанията и показват загриженост към работниците;
 • Подходящи номинални стойности.

 Предимствата за служителите са:

 • Ваучерите са освободени от данъци и социални осигуровки, което означава по-висока сума; 
 • Чрез ваучерите всеки сам може да избере менюто си;
 • Широка налична търговска мрежа;
 • Лесно употреба на ваучерите в обекти по избор.

Ваучери за храна от Идънред България

Идънред България е част от международната френска компания Edenred. Тя е утвърден лидер на пазара на предплатените корпоративни услуги в цял свят, благодарение на своето качество, коректност, удобство и богат избор от продукти. Идънред България има дългогодишен опит в предоставянето на ваучери за храна и други предплатени корпоративни услуги.

Ваучерите за храна, които предлагаме ние, от Идънред, са чудесна социална добавка за вашите служители. Те ще ви помогнат да оптимизирате част от разходите си, като същевременно с това ще покажете грижата си към работниците и ще повишите покупателната им сподобност. Нашата мисия е да помогнем на компанията ви да създаде по-приятна и мотивираща работна среда, която води до доволни служители и добри резултати.

Ваучерите на Идънред България важат за широка търговска мрежа с национално покритие. Тя включва над 10 000 магазина, ресторанта и заведения за хранене. Служителите ви имат възможност да пазаруват във всички включени обекти, независимо в кое населено място се намира вашата фирма. 

Възползвайте се от възможностите, които предлагат ваучерите за храна, и внедрете използването им в компанията си. Доверете се на дългогодишния опит на Идънред в разработването и предлагането на предплатени корпоративни решения. Свържете с наш оператор, за да разберете повече информация за това как може да осигурите ваучери за храна на своите служители. Посетете и  статията ни за идеи за мотивация на персонала.

Callto action бутон Направете запитване