Ваучерите за храна вече важат и за туризъм
България
България

Ваучерите за храна могат да се използват и за заплащане на туристически услуги

13.07.2022

След последните изменения в закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. към кръга услуги, за които могат да се използват ваучерите за храна по Наредба №7, се добавят и туристическите услуги. Научете повече.

Ваучери за туризъм

Ваучерите за храна вече важат и за туризъм

Мярката беше приета при актуализацията на бюджета с почти пълно единодушие от депутатите и беше обнародванa в Държавен вестникна 5 юли 2022 г. Това ще позволи на ползвателите на ваучери за храна по Наредба №7 да използват ваучерите си за заплащането на туристически услуги, съгласно Закона за туризма, след като операторите на ваучери за храна сключат договори с доставчиците на туристически услуги. Заплащането както на храна с ваучерите, така и на туристически услуги ще бъде възможно единствено на територията на България. 

На 13.07.2022 г. се състоя среща между Министерството на туризма, представители на Асоциацията на операторите на ваучери за храна и представители от асоциации в туристическия сектор. Страните обсъдиха детайли по отношение на приетата промяна.

"Нека сме активни в промоцията на ваучерите, защото е добра възможност за стимулиране на вътрешния туризъм. Стремежът ни е да покажем, че има полза от ваучерите за българските туристи и бизнеса, за да бъдат включени и в следващия бюджет", сподели Министърът на туризма Христо Проданов. На срещата стана ясно, че вече има голям интерес от страна на хотелиери, ресторантьори и доставчици на туристически услуги. 

Министър Христо Проданов провежда работна среща с представители на туристическите организации и на Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

Снимка: BGTourism: Министър Христо Проданов провежда работна среща с представители на туристическите организации и на Асоциацията на операторите на ваучери за храна. 

Тази мярка е инициирана от Министерство на туризма и нейната цел е да насърчи вътрешния туризъм и да повиши приходите от туристическа дейност. За да бъде осъществено въвеждането на мярката е необходимо операторите на ваучери за храна да сключат договори с лицата, предлагащи туристически услуги, съгласно Закона за туризма.

Kакви туристически услуги ще могат да се заплащат с ваучери?

С ваучери за храна по Наредба №7 ще е възможно заплащането на всички туристически услуги, описани в Закона за туризма. Такива услуги могат да бъдат:

  • Настаняване, хранене и транспорт;
  • Услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер; 
  • Конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития); 
  • Спортно-анимационни и водноатракционни услуги;
  • Здравни, спа и уелнес услуги;
  • Отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение;
  • Услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове;
  • Услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.

Законът за туризма урежда предоставянето на туристически услуги както от лица, които пряко ги предоставят в своите туристически обекти (собственици на хотели и т.н), от туроператори и туристически агенти, така и от лица, предлагащи допълнителни туристически услуги (напр. екскурзоводи, планински водачи, ски училища и т.н.).

 

Как обектите, предлагащи туристически услуги, могат да се присъединят към търговската мрежа на Идънред?

Идънред България има готовност да присъедини към търговската си мрежа дружества, предлагащи туристически услуги. Важно условие е да имате регистрация по ДДС, тъй като това е едно от изискванията на Наредба №7. Разберете повече за предимствата от приемането на Ваучери за храна във вашите обекти и направете своята заявка тук.

Къде може да се използват ваучерите?

Към момента над 10 000 търговски обекта в цялата страна приемат ваучери за храна. Идънред България вече сключва договори с доставчици на туристически услуги.

Разберете тук за кои туристически услуги и обекти важат ваучерите за храна на Идънред България. 

Могат ли ваучерите да се ползват за пътувания в чужбина?

Заплащането както на храна с ваучерите, така и на туристически услуги е възможно единствено на територията на България в обектите, с които операторите на ваучери по Наредба 7 имат сключени договори. Но те са валидни и за пътуване извън страната при условие, че доставчикът на туристически услуги е регистриран за упражняване на търговска дейност на територията на Република България.

Имат ли ваучерите срок на валидност?

Ваучерите имат срок на валидност, която е изписана върху всеки един от тях. По закон тя е до 12 месеца. 

Как се отчитат счетоводно и плащат ли се данъци върху сумите, платени с ваучери?

Това става съобразно нормативните изисквания, приложими и към момента за ваучерите за храна. Прилагат се съответно правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане по отношение на ваучерите за храна и наредбата по чл. 209, ал. 6 от същия закон (Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор).

Научете още от информацията, предоставена от Министерство на туризма тук.