България
Свържете се с нас 02/974 0220
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Ваучери за безплатна храна по Наредба № 11

 

free food

Ваучер за Храна по Наредба № 11 е специално разработен от Идънред България продукт, отговарящ на изискванията на Наредба № 11 от 21 декември 2005г, която определя условията и реда за осигуряване на безплатна храна и добавки към нея на служителите, работещи в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Специфични условия на труд като:
•  Нощен труд;
•  Затворени помещения;
•  Определени температурни условия;
•  Повишено ниво на шум;
•  Контакти с биологични агенти;
•  Излагане на вредни агенти.

Предимства за работодателя:
•       Изцяло освобождаване от данъци и осигурителни вноски без праг на сумата;
•       Улеснена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите;
•       Персонализиран продукт, гарантиращ здравословното хранене на всеки един Ваш служител;
•       Подобряване на корпоративния имидж на Вашата компания;
•       Спестявате средства за кетъринг, доставка на храна или столово хранене;
•       Богат избор – нека служителите Ви сами избират менюто си;
•       Широка налична търговска мрежа – за вашето удобство;
•       Подходящи номинални стойности.

Предимства за служителите:
•       Пълно освобождаване от данък общ доход и социални осигуровки;
•       Без ограничение на сумата, предоставяща се под формата на ваучери по Наредба 11;
•       Свободен избор на меню на работното място и извън него;
•       Лесна употреба на ваучерите;
•       Богата мрежа от търговски обекти, приемаща ваучерите;
•       По-здравословно и пълноценно хранене;
•       По-голяма мотивация в работата.

Наредба № 11 определя условията и реда за осигуряване на безплатна храна на служителите, работещи в специфични условия:
Въз основа на оценка на риска и съвместно с трудова медицина се определят служителите, които имат право на ваучери по Наредба №11;
Стойността на безплатната храна не може да бъде по-малко от 2 лв. на ден на служител
Стойността на тонизиращите напитки е не повече от 1 лв. на смяна;
Работодателят може да определи хранителните продукти и напитки, които могат да се закупят от служителите;
Ваучерите по Наредба №11 са изцяло освободени от данъци и осигуровки, без лимит на месечната сума.

Снимка

Направете запитване