Приходи за първото полугодие на 2023
България
България

Приходи за първото полугодие на 2023

07.08.2023

Благодарение на доброто изпълнение на своя план Beyond22-25, Идънред потвърждава силната си инерция на растеж, тримесечие след тримесечие

приходи

Групата на Edenred отчита силно увеличение на приходите в сравнение с първото полугодие на 2022 г.

Тези резултати са продължение на много доброто представяне за първото тримесечие, което доведе до настоящите рекордни резултати:

- Общи приходи в размер на 1 163 млн. евро през първата половина на 2023 г., което представлява увеличение с 26,1% според отчетите (+25,5% при съпоставими данни)

  • Оперативни приходи в размер на 1 081 млн. евро, което представлява увеличение от 20,0% на база на сравнимите данни, включително ръст от 19,6% през второто тримесечие
  • Други приходи в размер на 82 млн. евро, в сравнение с 31 млн. евро през първата половина на 2022 г., дължащи се на бизнес растежа и по-високите лихвени проценти

- EBITDA в размер на 483 млн. евро, увеличение с 32,5% според отчетените данни (+35,2% при съпоставими данни)

  • Марж на EBITDA от 41,5%, увеличение с 3,1 процентни пункта на база на сравнението

- Нетна печалба, дял на групата, в размер на 202 млн. евро, увеличение с 18,8%

- Силно генериране на парични средства: средства от дейността преди други приходи и разходи (FFO) в размер на 338 млн. евро, което е с 12,9% повече

- Нетен дълг: 1,85 млрд. евро в края на юни 2023 г. след придобиването на Reward Gateway през май 2023 г. за приблизително 1,3 млрд. евро

 

Групата на Edenred значително разшири гамата си от услуги за ангажиране на служителите с две придобивания

Придобиване на Reward Gateway, бързо развиваща се платформа, лидер в Обединеното кралство

и Австралия, а също така и в Съединените щати, с цел разширяване на предлагането в още шест големи държави в континентална Европа

- Придобиване на GOintegro, водеща платформа в Латинска Америка, активна в седем държави

 

Групата на Edenred продължава да разширява своето стойностно предложение

- Подобрено цифрово съдържание за насърчаване на ангажираността 

- Нови услуги с висока добавена стойност Beyond Food, Beyond Fuel и Beyond Payment за клиенти, търговци партньори и потребители

- Продължаващи инвестиции в технологичната инфраструктура на платформата, по-специално чрез разработване на API1 връзки за агрегиране и разпространение на решения на трети страни

 

Продължавайки да изпълнява стратегическия си план Beyond22-25, Edenred очаква да постигне нови рекордни резултати през 2023 г.


- Очаква се EBITDA да възлезе между 1 020 и 1 090 млн. евро за цялата 2023 г. спрямо 836 млн. евро за цялата 2022 г.

 

***

Бертран Дюмази, председател и главен изпълнителен директор на Edenred, коментира резултатите по следния начин: 

Бертран Дюмази, председател и главен изпълнителен директор на Edenred

"Силният ръст, който Edenred отбеляза през последните периоди, продължи с пълна сила и през първата половина на 2023 г. Благодарение на усърдната работа и таланта на нашите 12 000 служители този растеж се оказва все по-печеливш, като същевременно продължаваме да инвестираме в нашите технологични активи. Продължаваме да изпълняваме стратегическия си план Beyond22-25 за по-нататъшно навлизане на нашите пазари, подобряване на опита на нашите клиенти, търговци партньори и потребители и обогатяване на предлагането на все по-подходящи решения. През първото полугодие особено засилихме позицията си на най-надеждната глобална платформа за обезщетения на служителите, като придобихме Reward Gateway, която оперира в Обединеното кралство, Австралия и САЩ, и GOintegro в Латинска Америка. Придобиването на тези две водещи платформи за ангажираност на служителите ще ни позволи да предоставим на отделите по човешки ресурси още по-всеобхватна гама от решения, правейки организациите им по-привлекателни, за да могат да привличат и задържат най-добрите таланти. Също така планираме да разширим покритието на Reward Gateway в избрани ключови държави в Континентална Европа. И накрая, благодарение на гъвкавостта на нашата платформа започваме да разпространяваме услуги на трети страни, като например решения за авансово изплащане на заплати, за да отговорим по-добре на очакванията на бързо променящия се свят на труда. След това силно първо полугодие, перспективите ни за втората половина на годината са също толкова обещаващи, тъй като за цялата 2023 г. планираме EBITDA между 1 020 и 1 090 млн. евро."

Разгледайте още:

Новината на официалния сайт на Групата на Идънред
Приходи за първото тримесечие на 2023
Годишни финансови резултати за 2022