Годишни финансови резултати за 2022 г.
България
България

Годишни финансови резултати за 2022 г.

21.02.2023

Финансовите резултати на Групата на Edenred поставя нови рекорди с ръст от 25% през 2022 г.

Годишни финансови резултати за 2022 г.

Ускорението на растежа през 2022 г., особено през четвъртото тримесечие, е подхранено от бизнес развитието и иновационния импулс на Групата

Наблюдават се следните резултати:

 • По-нататъшно навлизане на пазари, които все още не са достатъно развити в трите бизнес направления, особено в сегмента на МСП.
 • Увеличено използване на решенията на Edenred за подобряване на покупателната способност на служителите, независимо дали става въпрос за решения Ticket Restaurant® или Beyond Food (ангажираност на служителите, мобилност).
 • Beyond Fuel се оказва изключително атрактивно предложение. Успехът му се дължи на изцяло цифровите решения за поддръжка и таксуване.
 • Общи приходи от над 2 милиарда евро, което представлява ръст от 24,8% в сравнение с ръста от 21,2% спрямо 2021 г.
 • Оперативните приходи нарастват с 19,2%, (с ръст от 22,3% през четвъртото тримесечие).
 • Удвояване на другите приходи до 87 милиона евро, благодарение на силния ръст на бизнес обема и по-високите лихвени проценти.

Наблюдава се рекордно финансово представяне в съответствие с ръста на горната линия:

 • EBITDA от 836 милиона евро – ръст от 24,9% спрямо ръста от 23,3% през предходната година.
 • Марж на EBITDA от 41,2% – увеличение от 0,7 процентни пункта в сравнение с предходната година.
 • Нетна печалба на Групата от 386 милиона евро – ръст от 23,3%.
 • Свободен паричен поток от 881 милиона евро, като същевременно се ускоряват технологичните инвестиции.
 • Съотношение нетен дълг/EBITDA 0,4x.
 • Предложен дивидент от € 1,00 на акция – ръст от 11%.

Извънфинансово представяне, свързано с ангажиментите на Групата към ESG

 • Включване на Edenred в индекса Euronext CAC 40 ESG
 • Надминати извънфинансови цели за 2022 г.
 • Водещи в индустрията ESG рейтинги

Edenred е в идеална позиция да продължи да генерира печеливш растеж както през 2023 г. и след това:

 • Внедряването на плана Beyond 22-25 за по-нататъшно проникване на съществуващите пазари и ускоряване на прилагането на стратегиите Beyond Food, Beyond Fuel и Beyond Payment, увеличаване на мащаба на платформата Edenred за агрегиране, оркестриране и разпространение на повече решения.
 • По-нататъшни инвестиции за укрепване на технологичното лидерство на Edenred и предоставяне на все по-ефективни и удобни за потребителя решения.
 • В резултат на това Edenred потвърждава своите цели Beyond 22-25 за 2023 г.:
 • Ръст на EBITDA над 12%
 • Коефициент на преобразуване на свободен паричен поток/EBITDA над 70%

***

Бертран Дюмази, председател и главен изпълнителен директор на Edenred, сподели:

Бертранд Дюмази„Бизнес обемът от 38 милиарда евро увеличи приходите ни с 25%, надхвърляйки границата от 2 милиарда евро. В съответствие с този силен ръст, нашите резултати отново счупиха нови рекорди тази година. Бих искал да поздравя 10 000 служители на Edenred за тяхната непоколебима отдаденост. Те могат да бъдат доволни от това добро представяне и горди от напредъка, който сме постигнали в посока на нашите извънфинансови цели. Като световен лидер в решенията за целеви фондове, Edenred бере плодовете на устойчивите инвестиции, които прави в технологии, за да създаде иновации на пазара. Силният бизнес импулс на компанията, съчетан с нашите подходящи, удобни за потребителя решения, продължава да стимулира разширяването с нови клиенти.

Edenred предоставя конкретни решения в множество области, включително такива, които улесняат промяната в работните практики, увеличават покупателната способност и ангажираността на служителите и осигуряват ефективност и сигурност на корпоративните плащания. Нашият нов стратегически план Beyond 22-25 се основава на органично развитие на нашето портфолио от продукти, създаване на нови партньорства и използване на способността да се възползваме от бъдещи външни възможности за растеж. Ние сме в уникална позиция да продължим да навлизаме на нашите пазари, като същевременно увеличаваме предимството на нашата платформа чрез нарастващ брой продукти. Ето защо сме напълно уверени в нашите перспективи за генериране на устойчив и печеливш растеж през 2023 г. и след това.“

Годишни финансови резултати за 2021

Научете повече