Годишни финансови резултати за 2021 г.
България
България

Годишни финансови резултати за 2021

28.02.2022

Рекордният растеж на Групата на Идънред изведе печалбите до най-високите стойности за всички времена.

Годишни финансови резултати

Групата на Идънред се завърна на траекторията си отпреди кризата с Covid-19

Устойчивият и печеливш растеж през 2021 г. доведе печалбите до най-високите стойности за всички времена, така че се наблюдават следните резултати:

 • Рекордни общи приходи от 1 627 милиона евро - с 14% повече спрямо ръста от 11% за 2020 г. - годината, през която все още се наблюдаваще силното влияние на пандемията от Covid-19.
 • В сравнение с предходната година оперативните приходи също се увеличават с 14% - с двуцифрен органичен растеж във всички бизнес линии и всички региони.
 • В сравнение с 2019 г. (преди Covid-19) оперативните приходи са се увеличили с 11%.
 • Рекордно ниво на EBITDA от 670 милиона евро, т.е. в горния край на обявения целеви диапазон, което представлява ръст от 18% в сравнение с ръста от15% спрямо 2020 г.
 • EBITDA маржът нараства с 1,6 процентни пункта, възвръщайки нивото си от преди Covid (41,1%).
 • Нетна печалба на Групата нараства с 31% до рекордно ниво от 313 милиона евро.
 • Рекордно генериране на паричен поток с FFO1 от 556 милиона евро – бележи нарастване с 20% в сравнение с предходната година.
 • Намаляване на съотношението нетен дълг/EBITDA до 1,2x (спрямо 1,9x в края на 2020 г.), с нетен дълг от 816 милиона евро.
 • Предлаганият дивидент от 0,90 евро на акция бележи увеличение с 20%2.

Година, изпълнена с развиване на продукти, технологии и продажби

 • Разширяване на продуктовата линия с предлагане на многофункционална социална придобивка (Ticket SuperFlex в Бразилия например).
 • Успех на офертата Beyond Fuel – решения за управление на поддръжката на автопарка в Латинска Америка.
 • Преминаване към напълно дигитални решения (без хартия и пластмаса) в девет държави и стартиране на услуга за плащане в приложение (чрез QR код).
 • API връзка с почти 200 платформи за доставка на храна в 23 страни по света.
 • Печеливши продажби, забележително увеличение с 20% на новите договори, подписани в сегмента на малките и средно големи предприятия.
 • Силен напредък в ESG индикаторите в съответствие с целите на нашата ESG 2022-2030 политика, както и издаването на конвертируема, свързана с устойчивост, облигация от 400 милиона евро.

Групата на Идънред утвърди целите на плана си Next Frontier (2019-2022) за 2022 г.

 • С надграждането на капацитета си за внедряване на нови услуги и решения за своята глобална платформа и с разширяването на клиентската си база, Edenred продължава линията си за осигуряване на устойчив органичен растеж във всички свои региони и всички свои бизнес линии.
 • Edenred планира да се възползва от икономическите обрати като по-висока инфлация, покачващи се лихвени проценти и по-ниска безработица.
 • В резултат на това за 2022 г. Групата потвърждава годишните минимални цели, заложени в нейния план Next Frontier (2019-2022):
 • Ръст на оперативните приходи от над 8%;
 • Ръст на EBITDA над 10%;
 • Процент на преобразуване на свободен паричен поток/EBITDA над 65% .

1 Funds from operations before other income and expenses - Средствата от дейността преди другите приходи и разходи.

2 Ще бъде предложено на общото събрание на 11 май 2022 г.

***

Бертран Дюмази, председател и главен изпълнителен директор на Edenred, коментира годишните резултати по следния начин: 

Бертанд Дюмази, Председател и главен изпълнителен директор на Edenred„На първо място, бих искал горещо да благодаря на нашите 10 000 служители за тяхната енергия и отдаденост, които позволиха на Edenred да постигне историческо представяне през 2021 г. Рекордният растеж доведе до приходи, EBITDA и нетната печалба до нови висоти. Тези отлични резултати са продукт на нашата трансформация през последните години. Инвестирайки сериозно в технологични активи от 2016 г. насам, Edenred не само трансформира своя бизнес модел, но и се утвърди като лидер в дигиталните иновации на пазарите, които обслужва.

Днес Edenred свързва над 50 милиона служители и 2 милиона търговци с приблизително 900 000 корпоративни клиенти. Например с напълно дигиталното, гъвкаво и омниканално решение, ние даваме възможност на отделите по човешки ресурси да привличат най-талантливите служители и да засилят ангажираността им чрез решения, адаптирани към днешното работно място и към работата от вкъщи, която се превърна в постоянна функция. Нещо повече, гамата от услуги Beyond Fuel, интегрирани в нашите предложения Fleet & Mobility Solutions, срещна нарастващ успех в Европа и Латинска Америка, където наскоро консолидирахме позицията си на особено динамичния пазар на електронни маркери за пътни такси с придобиването на Greenpass.

Благодарение на рекордното ниво на генериране на парични средства през 2021 г., ние укрепихме финансовия си профил и сме в състояние да предложим по-висок дивидент, отколкото преди пандемията, като същевременно поддържаме амбициозна стратегия за сливания и придобивания. Въз основа на тази инерция и нашите стабилни основи, ние сме уверени, навлизаме уверено в 2022 г., и възнамеряваме да продължим да генерираме устойчив и печеливш растеж в съответствие с финансовите и нефинансовите цели в нашия стратегически план Next Frontier."

Edenred’s highlights in 2021: Enrich connections. For good.

Прочетете прессъобщението

Научете повече