Бяха отпуснати квотите за ваучери за храна за 2022 година
България
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Бяха отпуснати квотите за ваучери за храна за 2022 година

28.01.2022

Днес бе определен размерът на квотите за ваучери за храна за 2022 г.

Квота ваучери за храна 2022

На 28.01.2022 г. беше обнародван Законът за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., който позволява отпускането на квоти за ваучери за храна от Министерство на финансите. Министърът на финансите със заповед №ЗМФ-64 определи общия размер на квотите за 2022 г. на 390 млн. лв. и размер на индивидуалната квота от 2 млн. лв. 

Тази квота ще е валидна до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в който е предвидено размерът на годишната квота за ваучери за храна да е 1 млрд. лв., а месечната необлагаема стойност на ваучерите за храна по чл. 209 от ЗКПО да бъде 200 лв. 

Меди Бенбургера

Меди Бенбугера, изпълнителен директор на Идънред България и председател на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България коментира предстоящото увеличение на месечната необлагаема сума на ваучерите за храна:

“Подобряването на системата на ваучерите за храна и увеличението на необлагаемата сума до нива, сравними с европейските, са добро средство за борба със сивата икономика и изсветляването на доходите. Редица наши прочувания показват, че ваучерите за храна увеличават местното потребление, събираемостта на данъците и водят до изсветляване на икономиката в размер на 15-20% от размера на квотата“.

Предвижда се ваучерите за храна да могат да се използват и за заплащане на битови нужди

В законопроекта за Бюджет 2022 се предвижда ваучерите за храна да могат да се използват и за заплащане на битови нужди - електроенергия и вода. Предстои това да бъде одобрено от Народното събрание през февруари.

Според проект на Закон за изменение и допълнение на ЗКПО през 2022 г. ваучерите за храна ще могат да се предоставят и в следващ месец от 2022 г., като не се облагат с данък върху разходите до установения необлагаем размер (до 31 март – 80 лв., след 31 март – най-вероятно до 200 лв.). Това означава, че работодателите могат да предоставят ваучерите за храна за януари през февруари.

ДДС на ваучерите за храна

Облагането с ДДС на ваучери за храна няма да се промени през 2022 г. И в момента ваучерите за храна се облагат с ДДС при извършването на замяна на ваучера с храна и хранителни продукти от крайния потребител. Нито работодателите, нито служителите ще плащат ДДС върху номиналната стойност на ваучерите за храна, както се твърди в някои медийни публикации.

Имаме готовност да приемам вашите заявки за ваучери за храна за 2022 г., както и на bulgaria@edenred.com или на 02 / 974 02 20.

Научете още за последните новини за ваучерите за храна.