Актуалните промени около ваучерите за храна и данъчните облекчения
България
България

Актуалните промени около ваучерите за храна и данъчните облекчения

09.11.2023

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане от 1 януари 2024 г.

данъчни облекчения ваучери за храна

С промените в Закона за корпоративното подоходно облагане от 1 януари 2024 г. работодателите могат да предоставят на своите служители ваучери за храна на електронен носител. До 1 юли 2024 г. ваучерите на хартиен носител ще продължат да се използват паралелно с електронните, а след този преходен период данъчното облекчение ще се отнася само за електронните ваучери. През периода януари-юли 2024 г. работодателите могат да изберат кой от двата вида ваучери да предоставят – хартиени или дигитални, но не и двата едновременно.

Чрез ваучерите за храна работодателите ежемесечно предоставят на лица, работещи на трудов договор или договор за управление, средства за храна, отделно от възнаграждението им.

Условия за получаване на ваучери за храна и данъчни облекчения

Данъчното облекчение и през 2024 г. остава до 200 лв. месечно на наето лице, като условието е всички служители да получават еднаква сума под формата на ваучери за храна, тъй като те представляват социална придобивка, която трябва да е равно достъпна.

Договореното основно месечно възнаграждение на служителя в месеца на предоставяне на ваучерите не трябва да е по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца. Друго важно условие остава работодателите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към края на месеца, през който са начислени разходите за ваучери. Ваучери за храна на електронен носител се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителите на работниците и служителите и/или на представителите на национално представителните синдикални организации в предприятието.

Къде могат да се използват ваучерите за храна?

Ваучерите за храна на електронен носител ще може да се използват за покупката на храна и хранителни стоки в ресторанти, заведения за бързо хранене, магазини, супермаркети и др., които имат сключен договор с издателя на ваучерите. Операторите на ваучери за храна, както и досега, са задължени да предоставят на работодателите и ползвателите на ваучери списък с обектите, където издадените от тях ваучери могат да бъдат изразходвани.

Зареждане и употреба на електронните ваучери

Ваучерите за храна на електронен носител няма да могат да бъдат ползвани за покупката на алкохол и цигари, от тях няма да могат да се теглят пари в брой или да се прехвърлят средства по друга сметка. Единствено работодателите имат право да зареждат ваучерите за храна, самите служители могат само да изразходват наличните средства.

Работодателите няма да имат достъп до информация за трансакциите на своите служители. Те ще получават справка – опис от оператора при зареждане на ваучерите, която ще съдържа информация за номиналната стойност, заредена на всеки служител, квотата, по която е предоставен ваучера и срока му на валидност.

Баланс и валидност на електронните ваучери за храна

Както и досега, ваучерите за храна ще бъдат с определена валидност – до 12 месеца от издаването им, като потребителите ще имат правото да ги използват само в рамките на този период. Операторите трябва да осигурят начин за проверка на валидността и наличността по електронните инструменти. За потребителите не следва да има каквито и да било такси по картите – били те физически или виртуални.

Наличният баланс на ваучер за храна на електронен носител се намалява със сумата на закупените храни или хранителни продукти, като сумата трябва да е по-малка и равна на наличния баланс. При плащане с ваучер, първо се използват ваучерите с най-кратък срок на валидност. Когато сумата на закупените храни или хранителни стоки е по-ниска от наличния баланс, ваучерът се използва частично и остатъкът остава наличен за използване.

Промени в общата и индивидуалната квота за предоставяне на ваучери за храна за 2024 г.

Със заповед на министъра на финансите, общата квота за ваучери за храна за 2024 г. беше увеличена до 1.6 млрд. лв.

квота ваучери за храна