Общи условия за картодържатели | Edenred Mastercard
България
България
Свържете се с нас
Онлайн чат

Общи условия – Edenred Mastercard Карта подарък с двоен интерфейс

Общи условия – Edenred Mastercard Карта подарък с двоен интерфейс (наричани по-долу „Общи условия“ или „Договор“).

Моля, прочетете този Договор внимателно преди да използвате Вашата Карта. Тази информация съставлява Общите условия, които са приложими към Вашата Карта. Използвайки Вашата Карта, Вие приемате Общите условия по този Договор. Ако има нещо, което не разбирате или с което не сте съгласни, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти, като използвате контактната информация в член 18 от този Договор.

Преди да използвате Вашата Карта, попитайте вашето Дружество за списъка с Партниращи Търговци, както са дефинирани по-долу.

Последна актуализация: 20.10.2022 г.

1.            ДЕФИНИЦИИ

Сметка означава електронната сметка, свързана с Вашата Карта;

Договор означава този договор с периодическите му изменения;

АТМ означава банкомат;

Наличен баланс означава стойността на средствата, заредени по Вашата Карта и налични за ползване;

BGN означава български лев, валутата на България

Карта означава всяка Карта, издадена на Вас по този Договор;

Номер на карта означава 16-цифреният номер на картата върху предната страна на Вашата Карта

Картодържател означава физическо лице, което е определено за подходящо от Дружеството да използва Картата и сключва този Договор с нас;

Дружество означава юридическото лице, институция или оператор, който участва в Програмата;

Безконтактно означава характеристика на плащане, която осигурява на Картодържателя начин да заплаща, като допира Картата до четец на терминал в търговски обект за плащания в размер до 50 лева, всякакви плащания над тази сума, ще изискват от Картодържателя да въвежда ПИН;

Център за обслужване на клиенти означава центърът за контакт, който обработва въпроси и молби за услугите във връзка с Вашата Карта. Информацията за контакт с Центъра за обслужване на клиенти се намира в член 18;

e-пари означава електронните пари, свързани с Вашата Карта;

Пълна сума за приспадане означава пълната сума на Трансакцията, включително самата Трансакция заедно с всякакви свързани такси, начисления и данъци;

Mastercard International Incorporated означава Mastercard International Incorporated с адрес на управление: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA;  

Знак за приемане на Mastercard означава обозначението Mastercard International Incorporated, посочващо приемане на Картата;

Търговец(и) означава всяка от категориите Търговци по-долу,   при които може да използвате вашата Карта:

Категория 1: всеки търговец на дребно или което и да е друго лице, фирма или корпорация, която приема Вашата Карта и която е поставила Знак за приемане на Mastercard; ИЛИ

Категория 2: Партниращи Търговци: търговци на дребно или което и да е друго лице, фирма или корпорация, включени в списък, които са част от мрежа на Партниращи Търговци и приемат Вашата Карта, както и са поставили Знак за приемане на Mastercard; Mastercard и знакът на бранда Mastercard  са регистрирани търговски марки на Mastercard International Incorporated.

MyEdenred означава уеб платформа, налична на myedenred.bg, или мобилно приложение, налично в Play Store/App Store, където Картодържателите на Edenred Mastercard Giftcard могат да се регистрират и да управляват своята Карта.MyEdenred предоставя актуална информация относно Вашата Сметка и ще се нуждаете от интернет връзка, за да можете да я достъпите;

ПИН означава персонален идентификационен номер;

ПОС означава Търговски обект, в който се извършват продажби;

Програма означава програмата Edenred Mastercard Карта подарък с двоен интерфейс, по която е издадена Вашата Карта;

Мениджър на Програмата означава Идънред България АД, дружество, вписано в България под ЕИК 130526402, с адрес на управление: бул. "Цариградско шосе" № 137, 1784 София, България;

Регулатор означава Националната банка на Белгия в Белгия или друг Европейски регулатор на финансови услуги съгласно контекста;

Задълбоченото установяване на идентичността на клиента означава допълнителни мерки за сигурност за верификация, че Вие сте оторизирали определени Трансакции или други действия, свързани с Вашата Карта или Сметка;

Трансакция означава всяка продажба чрез ПОС терминал или онлайн, осъществена чрез Вашата Карта;

Ние, нас, наш означава PPS EU SA, дружество, регистрирано в Белгия с регистрационен номер 0712.775.202, с което можете да се свържете на бул. Дю Суверен 165, п.к. 9, Брюксел 1160, Белгия (1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium). PPS EU е оторизирано и регулирано от Националната банка на Белгия за издаването на електронни пари и предоставянето на платежни услуги;

Уебсайт означава уебсайтът на https://www.edenred.bg/ , който Ви предоставя достъп до информацията по Вашата Карта и съдържа тези Общи условия;

Вие, Ваш означава физическото лице, което е оправомощено от Дружеството да ползва Картата.

2.            ТОЗИ ДОГОВОР

2.1.          Вашата Карта е предплатена карта с е-пари. Това не е кредитна, подлежаща на таксуване или дебитна карта.

2.2.          Вашата Карта е издадена от нас съгласно лиценз от Mastercard International Incorporated. Тази Карта е продукт с е-пари. Е-парите, свързани с тази Карта, са предоставени от нас и ние подлежим на регулация от Националната банка на Белгия за емитирането на електронни пари.

Вашите права и задължения, свързани с ползването на тази Карта, са при условията на (i) този Договор между Вас и нас и (ii) договора между нас и Дружеството; Вие нямате права спрямо Mastercard International Incorporated или техните съответни свързани лица. Ако изпитвате затруднения при използването на Картата, трябва да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти или Вашето Дружество. Е-парите, свързани с тази Карта, са предоставени на Вашето Дружество от нас и ще бъдат деноминирани в BGN. Дружеството ще Ви предостави правото да ползвате неговите е-пари до стойността, заредена по всяка Карта. Всички законови права (включително законното право на собственост), свързано с е-парите, ще останат във Вашето Дружество и няма да преминават у Вас. Картата остава Ваша собственост.

2.3.          Тези Общи условия са написани и са налични единствено на български език и ние се ангажираме да комуникираме с Вас на български език относно Вашата Карта или Сметка. Настоящите Общи условия и комуникация във връзка с предоставяните ви услуги може да бъде на английски език при искане от Ваша страна.

3.            ПОЛУЧАВАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ВАШАТА КАРТА

3.1.          Вие можете да получите Карта единствено, ако имате право, потвърдено от Дружеството пред Мениджъра на Програмата и това е било съобщено на нас от Мениджъра на Програмата.

3.2.          Когато получите Вашата Карта, Вие трябва да я подпишете незабавно и да я активирате през мобилното приложение MyEdenred или потребителския портал myedenred.bg. При активиране на картата oт Вас ще се изисква да посочите Номера на Вашата Карта и кода за активиране, който ще откриете в писмото, с което  сте получили Вашата карта. От Вас също ще се иска да предоставите на Дружеството някои данни, за да  потвърдите Вашата самоличност.

3.3.          По време на процеса за активиране на картата чрез MyEdenred ще получите 4-цифрен ПИН. Вие трябва да пазите Вашия ПИН на сигурно място във всеки един момент и да не разкривате Вашия ПИН на никого или да въвеждате Вашия ПИН по начин, по който може той да бъде видян от трети лица. Ние няма да разкриваме Вашия ПИН пред трети лица. Ако забравите Вашия ПИН, можете да го проверите като влезете във Вашия потребителски профил в MyEdenred и последвате инструкциите.

3.4.          Ако желаете да смените Вашия ПИН, можете да го направите през Вашия потребителски профил в MyEdenred или през АТМ устройство, което поддържа тази функционалност и последвате инструкциите. Когато изберете Вашия нов ПИН, вие не трябва да избирате ПИН, който може да бъде познат лесно, като цифра, която:

3.4.1.       лесно се свързва с Вас, като Вашия телефонен номер или дата на раждане; или

3.4.2.       е част от данните, отпечатани върху Картата; или

3.4.3.       съдържа същите цифри или поредица от последователни цифри; или

3.4.4.       е идентичен на предишен избран ПИН.

3.5.          Трябва да се уверите, че сте регистрирали Вашата Карта на Уебсайта. Това ще Ви даде възможност да използвате онлайн услугите, налични през MyEdenred, включително възможността да блокирате Вашата Карта, ако е изгубена или открадната.

 

4.            ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА КАРТА

 

4.1. Ако използвате Вашата Карта при Търговец от Категория 1 (както е дефинирана по-горе), тя може да бъде използвана при Търговци, които са поставили Знака за приемане на Mastercard.

Ако използвате Вашата Карта при Търговец от Категория 2: Партниращи Търговци (както е дефинирана по-горе), тя може да бъде използвана при Партниращи Търговци съгласно списък, които са част от мрежа, приемат Вашата Карта и са поставили Знака за приемане на Mastercard. 

 4.2  Всяка Трансакция трябва да бъде оторизирана от Картодържателя с подпис върху касовата бележка, с въвеждане на ПИН кода, предоставяне на CVC кода или чрез допирането на Картата до безконтактен ПОС терминал. При извършване на безконтактни плащания, имате право да направите 5 последователни безконтактни Трансакции на стойност до 100 лв. всяка, след което ще е необходимо да въведете своя ПИН код, за да оторизирате следващата безконтактна Трансакция.

4.3.          Вашата Карта е предплатена карта, което означава, че Наличният Баланс по Картата ще бъде намален с Пълната сума на приспадане. За да бъде оторизирана една Трансакция, Пълната сума на приспадане трябва да бъде по-малка или равна на Наличния баланс по Вашата Карта. Вие не трябва да използвате Вашата Карта, ако Пълната сума на приспадане превишава Наличния баланс или след изтичане на датата на валидност на Картата. Ако, поради каквато и да е причина, бъде обработена Трансакция за сума, която е по-голяма от Наличния баланс по Вашата Карта, Вие трябва да изплатите на Мениджъра на Програмата всяка сума, с която Пълната сума на приспадане превишава Вашия Наличен баланс, в рамките на 14 дни от получаването на фактура от него. Ако не заплатите тази сума в рамките на 14 дни от получаването на фактура от Мениджъра на програмата, той има право да предприеме всички необходими стъпки, включително действия предвидени по закон, за да възстанови всякакви неизплатени суми.

4.4.          Обичайно, не можете да спрете Трансакция, след като тя вече е била оторизирана, тъй както от този момент се счита, че тя е получена от нас. Вие ще носите отговорност за всички Трансакции, за които сте предоставили оторизация.

4.5.          Вие можете да проверите Вашия Наличен баланс по всяко време като посетите вашия потребителски профил в MyEdenred (вижте член 18 за допълнителна информация).

4.6.          Поради мерки за сигурност от Търговците, които приемат Вашата Карта, се изисква да поискат оторизация от нас за всички Трансакции, които правите. Съществуват обстоятелства, при които Търговците могат да изискват от Вас по-голям Наличен баланс, отколкото стойността на Трансакцията, която желаете да осъществите. Вие ще бъдете таксувани единствено за реалната и окончателната стойност на Трансакцията, която правите. Търговците изискват това, тъй като е възможно те да трябва да имат достъп до повече средства, отколкото първоначално сте планирали да похарчите. Например:

4.6.1.       Хотели и коли под наем – Тъй като Търговците може да не могат точно да предвидят каква ще бъде окончателната ви сметка, те могат да изискват оторизация за средства, които са повече от Вашия Наличен баланс.

4.6.2.       Интернет Търговци – Определени сайтове на Интернет Търговци при регистрация или на етапа на плащане ще изпратят искане за оторизация на плащане, за да проверят дали средствата са налични; това временно ще се отрази на Вашия Наличен баланс. Също така, моля да имате предвид, че много сайтове няма да отчислят плащане, докато стоките не бъдат изпратени, така че моля да имате предвид тези вариации по освободените средства, когато проверявате Вашия Наличен баланс и се уверете, че имате достатъчно средства по Вашата Карта, за да покриете Вашите покупки.

4.7.          Търговците може да не могат да оторизират Вашата Трансакция, ако не могат да получат онлайн оторизация от нас. Например, ако се намирате на круизен кораб или във влак или правите  покупки по време на полет.

4.8.          Вашата Карта не може да бъде използвана на бензинови колонки за самообслужване. Вместо това, можете да използвате Вашата Карта, за да платите на касата.

4.9.          Вашата Карта не трябва да се използва като форма за идентификация. Ние ще откажем всякакви искания за оторизация от Търговци, използващи Вашата Карта за идентификационни цели.

4.10.        Вашата Карта не може да бъде използвана за теглене на пари в брой.

4.11.        Вие не можете да използвате Вашата Карта, за да получите пътнически чекове, за да получите връщане на пари в брой от Търговец, за да уредите неизплатени задължения по кредитни карти, банкови овърдрафти или договори за кредит, за да заплащате членски внос или абонаменти чрез директен дебит.

4.12.        По Наличният баланс по Вашата Сметка не се начислява лихва.

4.13.        Ние можем да поискаме от Вас да предадете Картата си във всеки един момент (съгласно член 14 от тези Общи условия). В случай че направим това, то тогава Наличният баланс по Вашата Карта няма да бъде достъпен за Вас.

 

4A. ИЗПОЛЗВАНЕ НА 3D SECURE

4A.1 3D Secure е стандарт за удостоверяване на онлайн плащанията, който добавя допълнителна сигурност за онлайн покупките на стоки и услуги в мрежата на партниращите търговци. Това е форма на Задълбочено установяване на идентичността на клиента. За да се подобри сигурността на онлайн плащанията, все по-често ще се налага използването на 3D Secure за удостоверяване на онлайн плащанията.

4A.2 За да използвате 3D Secure:

•трябва да имате достъп до интернет;

•трябва да имате мобилен телефон;

•трябва да разполагаме с актуалния ви телефонен номер;

•мобилният ви телефон трябва да може да получава текстови съобщения;

•трябва да сте инсталирали нашето мобилно приложение (ако използвате приложението за 3D Secure).

Важно е да се уверите, че персоналната информация, с която разполагаме (особено мобилния ви телефонен номер) е актуална. Може да направите това, като влезете в своя MyEdenred профил в уебсайта или мобилното приложение.

4A.3 Когато правите покупка онлайн, за която се изисква удостоверяване, ще бъдете насочени към екран за 3D Secure верификация.

4A.4 Ще бъдете помолени да въведете еднократната парола, изпратена на вашия мобилен телефон чрез SMS, за да завършите покупката си. Ако използвате приложението, може да бъдете помолени да се верифицирате, използвайки приложението, след което ще получите парола. Имате ограничено време и брой опити, за да въведете паролата си правилно. Ако не въведете паролата си правилно, няма да можете да завършите онлайн покупката.

4A.5 Паролата ви ще бъде валидна само за онлайн покупката, за която сте я получили.

4A.6 Всяка трансакция, направена с 3D Secure удостоверяване, ще бъде счетена за оторизирана от вас.

4A.7 Ние не ви таксуваме за 3D Secure. Вие сте отговорни за всички такси за SMS, начислени от вашия мобилен оператор.

 

5.            ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАШАТА КАРТА

5.1.          Вие няма да можете да зареждате Вашата Карта сами. Ако Дружеството желае да зареди Вашата карта с допълнителни средства, то тогава при получаване на инструкции от Мениджъра на Програмата и при получаване от наша страна на заплащане от Мениджъра на Програмата, е-парите ще бъдат издадени на Вашето Дружество и стойността на е-парите ще бъде добавена към Наличния баланс по Вашата Карта.

5.2.          Вие потвърждавате, че честотата, с която се актуализира Вашият Наличен баланс съгласно член 5.1 по-горе, изцяло зависи от това Мениджърът на Програмата да иска емитирането на е-пари от името и за сметка на Вашето Дружество от нас.

6.            ИЗТИЧАНЕ НА ВАЛИДНОСТТА НА КАРТАТА

6.1.          Датата на валидност на Вашата Карта е отпечатана върху предната страна на Картата. Вие няма да можете да ползвате Вашата Карта, след като е изтекла.

6.2.          Никакви Трансакции няма да бъдат обработвани след като Вашата Карта е изтекла.

6.3.          Съгласно член 2.2, всеки Наличен баланс, който е останал по Вашата Карта след датата на изтичане и всякакви законови права, свързани с е-парите, ще останат у Вашето Дружество и няма да преминат у Вас.

7.            ОТГОВОРНОСТ НА КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ И ОТОРИЗАЦИИ

7.1.          Ние можем да ограничим или да откажем да оторизираме ползването на Вашата Карта, ако използването на Картата води до или би довело до нарушаване на този Договор или ако имаме основание да подозираме, че Вие или трето лице е извършило престъпление или друга злоупотреба във връзка с Картата.

7.2.          Ако е необходимо да разследваме Трансакция по Картата, то тогава Вие трябва да сътрудничите на нас или на който и да е друг оправомощен орган, ако това се изисква.

7.3.          Вие не трябва никога:

7.3.1.       да позволявате на друго лице да използва Вашата Карта; или

7.3.2.       да записвате Вашия ПИН, или да го съхранявате заедно с Картата или по друг начин; или

7.3.3.       да разкривате Вашия ПИН или по друг начин да го предоставяте на което и да е друго трето лице, независимо дали устно или като го въведете по начин, който позволява той да бъде видян от други лица или по друг начин.

7.4.          Вие ще носите отговорност за всички Трансакции, които оторизирате чрез ползването на Вашия подпис, ПИН, CVC, когато допирате Картата до Безконтактен четец или когато използвате мерки за Задълбочено установяване на идентичността.

8.            ИЗГУБЕНИ, ОТКРАДНАТИ ИЛИ ПОВРЕДЕНИ КАРТИ

8.1.          Вие следва да третирате е-парите по Вашата Карта като пари в брой във Вашия портфейл. Ако изгубите Вашата Карта или тя бъде открадната, то тогава всякакви е-пари по нея могат да бъдат изгубени по същия начин, както ако си изгубите портфейла.

8.2.          В случай на загуба, кражба, измама и какъвто и да е друг риск от неоторизирано ползване на Вашата Карта, или ако Вашата Карта бъде повредена или не работи, Вие трябва незабавно да блокирате Вашата карта през своя MyEdenred профил или да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти. Ще Ви помолят да предоставите на Центъра за обслужване на клиенти номера на Вашата Карта.

8.3.          В случай че ни уведомите съгласно този Договор, че Вашата Карта е била изгубена или открадната, Вие ще носите отговорност до максималната левова равностойност на 70 евро за всяка загуба, която се е състояла преди да се свържете с нас или да блокирате картата в MyEdenred.

8.4.          При условие, че сте предоставили уведомление съгласно член 8.2 и при условие, че не са налице условията по член 8.5, то тогава Вие няма да носите отговорност за никакви загуби, които са се случили след момента, в който Вие сте ни уведомили. В случай на останал Наличен баланс, Вашата Карта може да бъде преиздадена като отправите запитване към юридическото лице, което Ви е предоставило картата.

8.5           В случай че съобщеният инцидент е бил причинен в резултат от нарушение на този Договор от Ваша страна, Ваша небрежност или измамно или неподходящо поведение, то тогава Вие носите отговорност за всички загуби.

9.            ТРАНСАКЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

9.1.          Ако осъществите Трансакция във валута, различна от BGN ("Трансакция в чуждестранна валута"), сумата, приспадната от Вашата Сметка, ще бъде превалутирана в лева в деня, когато получим информация за тази Трансакция в чужда валута. За конвертирането ще използваме стойността, посочена от Mastercard, която ще бъде налична всеки работен ден от понеделник до петък и промените в обменния курс ще влязат в сила незабавно. Обменните курсове могат да варират и могат да се изменят от момента на Трансакцията до момента, в който сумата е отчислена от Наличния баланс.

9.2.          Към всякакви Трансакции, осъществени извън България, се прилагат такси ("Такса за чуждестранна трансакция", вижте член 10 за подробности).

10.           ТАКСИ

10.1.        Към Картите се прилагат следните такси.

Такса за трансакция в чужбина    5% от стойността на Трансакцията
Такса за неактивност*    5 лв. месечно

*В случай че Вашата Карта не се използва за осъществяването на Трансакции за период от шест (6) последователни календарни месеца ("Неактивност"), към Вашата Карта ще се прилага Такса за неактивност. Тази такса ще продължава да се приспада от Вашата Сметка ежемесечно, докато Вашата Карта е неактивна и Наличният баланс по нея е положителен. Ако използвате Вашата Карта за каквато и да е Трансакция и/или Наличният баланс по нея бъде изчерпан, Таксата за неактивност ще спре да се начислява.

11.           СПОРОВЕ

11.1.        Ако имате основание да считате, че Трансакция за която е била използвана Вашата Карта, е неоторизирана или е била осчетоводена по Вашата Сметка по грешка, то тогава по Ваше искане, ние ще проверим Вашата Сметка и обстоятелствата по Трансакциите.

11.2.        Ние ще възстановим средствата по всяка неоторизирана Трансакция незабавно, освен ако имаме сериозно основание да считаме, че (въз основа на доказателства, с които разполагаме към момента, в който сте съобщили за неоторизираната Трансакция) сте проявили груба небрежност при неспазването на тези Общи условия или че сте действали с измама.

11.3.        Докато разследването не е приключило, няма да разполагате с оспорваната сума. При всички случаи, стойността на оспорвана Трансакция може на по-късен етап да бъде приспадната от Вашата Сметка, ако ние получим доказателства, че Трансакцията е била действителна.

11.4.        Запазваме си правото да не Ви възстановяваме суми, ако не сте действали съгласно този Договор и ако не сте съобщили на съответните органи на властта за измамни претенции.

11.5.        Когато сте се съгласили, че друго лице в Европейската икономическа зона може да прави плащания от Вашата Сметка (напр., ако сте предоставили данните от Вашата Карта на Търговец с цел осъществяването на плащане), можете да ни помолите да възстановим плащане, което ние ще Ви възстановим в рамките на 10 работни дни от получаването на Вашето искане, ако всички от следните условия бъдат удовлетворени:

11.5.1.     авторизацията не уточнява точната сума за плащане;

11.5.2.     сумата, която е начислена по Вашата Сметка, е била по-голяма отколкото разумно може да се очаква въз основа на обстоятелства, включващи предходни модели на изразходване на средства; и

11.5.3.     Вие сте отправили молбата за възстановяване на средства в рамките на осем седмици от датата, когато плащането е начислено по Вашата Сметка.

12.           ЖАЛБИ

12.1.        Всякакви жалби във връзка с тези Общи условия трябва първоначално да бъдат насочени към Мениджъра на Програмата. Като алтернатива, можете да се обадите на Центъра за обслужване на клиенти съгласно член 18.

12.2 Когато жалбата попада в обхвата на Закона за платежните услуги и платежните системи, Вие имате право да отнесете случая за разглеждане към Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите: Гр. София, п.к. 1000, пл. Славейков №4А,телефон: + 359 2 933 05 65; електронна поща: adr.finmarkets@kzp.bg; интернет страница: www.kzp.bg

12.3.        Всички жалби ще подлежат на разглеждане съгласно нашата процедура за жалби. Ние ще Ви предоставим копие от нашата процедура за жалби при поискване и, ако получим жалба от Вас, копие от нашата процедура за жалби автоматично ще Ви бъде изпратено.

12.4.        Схемата за гарантиране на депозитите в Белгия не се прилага към Картата. Въпреки това, ние ще защитим Вашите средства, в случай че изпаднем в несъстоятелност.

13.           ИЗМЕНЕНИЕ

13.1.        Ние можем да изменим условията по този Договор, включително таксите и лимитите по всяко време като Ви предоставим двумесечно предизвестие и публикуваме актуализирана версия на Уебсайта поради една или повече причини:

13.1.1.     за да се отрази въвеждането или разработването на нови системи, методи на опериране, услуги или съоръжения,

13.1.2.     за се отрази промяна или очаквана промяна в пазарните условия, общите добри практики или разходите за предоставянето на нашите услуги на нашите клиенти,

13.1.3.     за съответствие с или при очакване на промени в закон или данъчно облагане, всякакви кодекси за практика или препоръки на Националната банка на Белгия или друг регулаторен орган,

13.1.4.     за да се уверим, че нашият бизнес се ръководи благоразумно и остава конкурентоспособен,

13.1.5.     за да се вземе предвид разпореждане от съд, омбудсман, регулатор или подобен орган,

13.1.6.     за да направим условията по-справедливи или по-ясни за Вас,

13.1.7.     за да поправим всякакви грешки, които могат да бъдат открити своевременно,

13.1.8.     за да имаме възможност да хармонизираме нашите договорености относно банковата лихва или таксуването.

13.2.        Ако каквато и да е част от този Договор не съответства на каквито и да е правни или регулаторни изисквания, то ние няма да се позоваваме на тази част, но ще я третираме така, че тя действително  отразява съответното законово или регулаторно изискване. Ако имаме нужда да направим оперативни промени преди да можем изцяло да спазим новите правни или регулаторни изисквания, ние ще направим тези промени веднага щом е разумно приложимо.

13.3.        Ние ще предоставим двумесечно предизвестие относно всяка съществена промяна в таксите или нивата на обслужване, включени в тези Общи условия. Вие трябва редовно да проверявате на Сайта за актуализация на Общите условия. Като продължавате да използвате Картата след като тези промени са влезли в сила, Вие посочвате, че приемате да бъдете обвързани от измените Общи условия.

14.           ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ

14.1.        Ако бъдем уведомени от Мениджъра на Програмата, че Вие вече не отговаряте на условията за ползване на Картата поради каквато и да е причина, то тогава Картата ще бъде блокирана незабавно, Наличният баланс вече няма да е достъпен за ползване от Вас.

14.2.        Ние можем да прекратим този Договор или да преустановим Вашата Карта по всяко време с незабавно действие (и докато въпросът не е бил разрешен или Договорът прекратен), ако сте нарушили този Договор, или ако сте използвали Картата по небрежен начин или за измамни или други незаконни цели или ако вече не можем да обработим Вашите Трансакции поради действия на трети лица.

14.3.        Ако желаете да прекратите Вашата Карта преди да е изтекла, Вие можете да направите това като се свържете с Мениджъра на Програмата, при условие, че:

14.3.1.     не сте действали с цел измама; и

14.3.2.     не ни е забранено да направим това съгласно приложим закон, разпоредба, съдебна заповед или инструкция или насока от компетентен регулаторен орган или агенция.

14.4.        При прекратяване няма да имате достъп до Наличния баланс.

14.5.        При всеки от горепосочените случаи на прекратяване или когато сме били уведомени от Мениджъра на Програмата, че вече не отговаряте на условията за ползване на Картата, всякакви законови права, свързани с е-парите и Наличния баланс, ще останат при Мениджъра на Програмата и няма да преминават към Вас.

14.6 В случай, че суспендираме или закрием вашата Сметка и/или Карта, ние ще уведомим Вас и Вашето Дружество преди или веднага след суспендирането или закриването на Картата/Сметката и ще ви уведомим за причините, свързани с това, освен ако не можем или сме възпрепятствани да го направим поради мерки за сигурност или от законови съображения. В допълнение може да уведомим и всеки, който има участие в Трансакцията, ако е възникнало суспендиране.

15.           НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

15.1.        Нашата отговорност във връзка с този Договор (независимо дали възниква по договор, деликт, нарушаване на законово задължение или по друг начин) ще подлежи на следните изключения и ограничения:

15.1.1.     ние няма да носим никаква отговорност за при неизпълнение, произтичащо пряко или непряко от причина извън нашия контрол, включително, но без това да се ограничава до срив в мрежовите услуги и системите за обработване на данни;

15.1.2.     ние няма да носим отговорност за пропуснати ползи, загуба на клиенти или каквито и да е косвени, последващи, специални или наказателни загуби;

15.1.3.     когато Картата е дефектна по наша вина, нашата отговорност ще бъде ограничена до замяна на Картата; и

15.1.4.     при всички останали обстоятелства, когато ние сме в неизпълнение, нашата отговорност ще бъде ограничена до възстановяване на Наличния баланс, останал по Вашата Карта.

15.2.        Нищо в този Договор няма да изключва или ограничава нашата отговорност в случай на смърт или телесна повреда, причинени в резултат от небрежност или измама от наша страна.

15.3.        Доколкото това е позволено от закона, всички условия или гаранции, които се предполагат от закон, устав или по друг начин, са изрично изключени.

15.4.        Горепосочените изключения и ограничения, изложени в този член 15, ще се прилагат към всякаква отговорност на нашите свързани лица, като Мениджъра на Програмата, Mastercard International Incorporated или други доставчици, изпълнители, агенти или дистрибутори и което и да е от техните съответни свързани лица (ако има такива), към Вас, която може да възникне във връзка с този Договор.

15.5.        Ако възникне спор относно покупки, които сте направили, използвайки Картата, Вие следва да уреждате тези спорове с Търговеца. Нито ние, нито Мениджърът на Програмата носим отговорност за качеството, безопасността, законността или който и да е друг аспект на каквито и да е стоки или услуги, закупени с Картата.

16.           ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

16.1.  Вашите лични данни (като например вашето име, адрес, данни за контакт, детайли, отнасящи се до Трансакции и употребата на Вашата Карта) са необходими, за да Ви предоставим очакваните услуги спрямо този Договор и съответно ще бъдат обработвани от нас и Мениджъра на Програмата, всеки действащ като администратор на лични данни за следните цели: за получаване и активация на Вашата Карта, за активиране и управление на Вашия онлайн профил, когато това е относимо,  за клиентското Ви обслужване, за да ви предоставим съдействие или информация, отнасяща се до Услугите (например наличния баланс или историята на трансакциите). Тази обработка на данни се основава на изпълнението на този Договор. Ние действаме като администратор на личните Ви данни и в следните случаи: издаването и поддръжката на електронни пари и/или други платежни услуги, свързани с Услугите по този договор, обработката на свързаните платежни трансакции и предотвратяването или засичането на изпиране на пари или финансиране на тероризма. Тази обработка се основава на законовите и регулаторните ни задължения.

Заради мерки за сигурност, като Задълбоченото установяване на самоличността, ние сме задължени да събираме някои лични данни от Вас, включително мобилния Ви телефонен номер. Ние ще прехвърлим тази информация на нашите доставчици, които осигуряват администрирането на мерките за Задълбочено установяване на самоличността.

16.2.  Вашите лични данни няма да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, освен ако не сте дали предварително писмено съгласие за това.

16.3.   Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети страни, освен на оторизирания персонал на Мениджъра на програмата и неговите клонове и доставчици на услуги, които отговарят за техническата поддръжка, включително хостинг доставчици, производители на карти, обработващи на техническите операции, като Prepay Technologies Ltd (член на групата Edenred), доставчици на услуги за установяване на идентичността (когато е относимо), интерактивната система за гласови отговори и доставчици на записване на телефонни разговори и платежни схеми като Mastercard.

16.4. Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни извън Европейското икономическо пространство, освен ако такова прехвърляне не е необходимо за обработката на Трансакции, за изпълнението на законовите ни задължения или да за изпълнението на молба от Вас. Всяко прехвърляне на лични данни, осъществено от Mastercard за обработката на трансакции подлежи на обвързващите корпоративни правила на Mastercard, над които Вие имате изпълнителни права като трета страна – получател, или на всяко друго законно прехвърляне на данни, което осигурява адекватно ниво на защита според GDPR.

16.5. Вашите лични данни, обработвани от нас и Мениджъра на Програмата се съхраняват за 7 години след края на това споразумение или за друг период, който може да произтича от законово изискване.

16.6.  В съответствие с приложимото законодателство, Вие имате право на достъп, коригиране, възражение за употребата на Вашите лични данни за директен маркетинг и да оттеглите съгласието си, когато обработката на Вашите лични данни е на основание съгласие. При определени обстоятелства  и в случаите, произтичащи от закона,  Вие имате право да ограничите обработката на лични данни и право на преносимост на данните.

16.7.  Вие може да упражните правата си, като се свържете с Центъра за обслужване на клиенти. Може да е необходимо да удостоверим Вашата идентичност, преди да обработим Вашето искане.

16.8. За всеки друг вид искане или оплакване, може да  се обърнете към отговорника за личните данни, като изпратите запитване на:

https://www.edenred.bg/zapitvaniya-ot-subekti-na-danni/   , ако запитването или оплакването се отнасят за обработка на лични данни, извършвана от Мениджъра на програмата или;

-              dpo@prepaysolutions.com, ако запитването или оплакването се отнасят за обработка на лични данни, извършвана от нас.

16.9.  В съответствие с приложимото законодателство Ви напомняме, че може да подадете оплакване за обработката на вашите лични данни, както следва:

-              Комисия за защита на личните данни (КЗЛД, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2), ако оплакването се отнася за обработка на лични данни, извършвана от Мениджъра на програмата или;

 -             Data Protection Authority (Rue de la Presse 35, 1000, Brussels, Belgium), ако оплакването се отнася за обработка на лични данни, извършвана от нас.

17.           ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

17.1.        Всяко забавяне или невъзможност за упражняване на право или средство за правна защита съгласно този Договор от нас, няма да се тълкува като отказ от това право или средство за правна защита и няма да изключва неговото упражняване в какъвто и да е последващ момент.

17.2.        Ако която и да е разпоредба по този Договор бъде счетена за неприложима или незаконна, останалите разпоредби ще продължат своето пълно действие, при условие че неприложимата или незаконна разпоредба не е съществена за Договора.

17.3.        Вие не можете да възлагате или прехвърляте което и да е от Вашите права и/или ползи по тези Общи условия. Вие ще продължавате да носите отговорност, докато всички Карти, които са Ви издадени, не бъдат анулирани или не изтекат и всички суми, дължими по тези Общи условия, не са били изплатени от Вас изцяло. Ние  можем да прехвърлим нашите права по всяко време без предварително писмено уведомление до Вас. Ние можем да прехвърлим което и да е от нашите задължения по този Договор.

17.4.        Никое трето лице, което не е страна по този Договор, няма право да прилага която и да е разпоредба по тези Общи условия, с изключение на Mastercard International Incorporated и техните свързани лица, които могат да прилагат всяка разпоредба по този Договор, която съдържа права в тяхна полза, както и лице, по член 15.4 може да приложи член 15.

17.5.        Този Договор се подчинява на белгийското право и Вие се съгласявате с изключителната юрисдикция на съдилищата в Кралство Белгия. Тази клауза е във Ваша полза и не ограничава правото Ви да заведете съдебно производство в съдилищата по ч. 624, 1°, 2° и 4° на Белгийския юридически кодекс (Belgian Judicial Code).

18.           ВРЪЗКА С ЦЕНТЪРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

18.1.        Съобщаването за изгубени и откраднати Карти е налично 24 часа всеки ден през потребителския ви профил в мобилното приложение MyEdenred или на Уебсайта myedenred.bg

18.2.        Ако се нуждаете от съдействие или желаете да съобщите, че Вашата Карта е изгубена или открадната, Вие можете да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти, като се обадите на +359 (2) 974 0220 или +359 0700 1 3336 между 10:00 и 18:00 от понеделник до петък.

Mastercard и знакът на бранда Mastercard са регистрирани търговски марки на Mastercard International Incorporated.