България
Свържете се с нас 02/974 0220
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Идънред България подписа Хартата за многообразието в България

22.04.2021

Идънред България подкрепя многообразието и равенството на работното място.

Харта за Многообразието

Идънред България подписа Хартата за многообразието в България, съвместна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите (BBLF) и Центъра за изследване на демокрацията. С подписването на Хартата Идънред потвърждава ценностите, които прилага на практика от 18 години - принципите на разнообразието, недискриминацията, толерантността и зачитането на уникалността на всеки човек в рамките на компанията. Равните възможности за работа без значение от пол, сексуална ориентация, възраст, религия или етническа принадлежност са от голямо значение за нас.

Меди Бенбугера, изпълнителен директор на Идънред България, днес става посланик на многообразието в България: 
„Като компания, ние вярваме, че многообразието стои в основата на иновациите. Ето защо насърчаваме служителите да изразяват своите различни възгледи и идеи. Искаме те да се чувстват свободни и да осъзнават, че техният уникален принос може да доведе до реална промяна. Силно вярвам, че разнообразието е пряко свързано със способността ни да постигнем целите си и да станем едновременно предпочитан работодател и лидер на пазара, в който работим”.

Ползите от многообразието на работното място са безспорни. То е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и стимул за служителите да усъвършенстват своите знания, таланти и умения и допринася за дългосрочния успех на организацията.

Хартата за многообразието в България е съвместна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите (BBLF) и Центъра за изследване на демокрацията (CSD) и стартира в София на 18 септември 2020 г.

Идънред България е сред първите, подписали Хартата за многообразие в страната. Като една от активните компании - членки на BBLF, Идънред изпраща ясно послание към цялата бизнес общност да признае значението на многообразието  сред служителите, клиентите и доставчиците като двигател на развитието и успеха.

Днес в Европа Хартата за многообразието включва над 8 000 подписали я компании от 25 държави-членки на ЕС, които са припознали принципите на Хартата на национално ниво. Повече от 14 милиона служители се възползват от ангажимента на подписалите я компании и от предимствата от това да са част от едно по-толерантно и приобщаващо общество.

На сайта https://diverse-bg.eu/ може да намерите повече информация, както и пълния текст на Хартата за многообразието в България.