Финансови резултати за 2020 г. | Идънред България
България
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Годишни финансови резултати 2020 г. - Идънред

28.07.2021

След силно възстановяване, през втората половина на 2020 г. и с непокътнат потенциал за развитие, Edenred възобновява своята траектория на устойчив и печеливш растеж

Edenred, уникална посредническа платформа, показа устойчивост по време на здравната криза и отново се развива през втората половина на 2020 г.

 • Оперативните приходи са 1,423 милиона евро, което е понижение с 1,6% спрямо предходната година, докато Европа се покачва с 1.3%
 • Увеличение на оперативните приходи от 1,1% през втората половина на годината в спрямо съпоставим период на предходната година (+ 1,2% през четвъртото тримесечие)
 • Общи приходи от 1,465 милиона евро, намаление с 2% спрямо същия период на миналата година и 9,9% според отчетите, отразяващи неблагоприятните валутни ефекти

Edenred се представи солидно, въпреки глобалната ситуация и неблагоприятните валутни ефекти, демонстрирайки гъвкавостта и стабилността на своя бизнес модел.

 • EBITDA от 580 милиона евро, намаление с 4,6% (-13,2% отчетени) през 2020 г. в сравнение с предходната година, според прогнози (550 милиона евро - 600 милиона евро) и нарастващ с 2,5% през втората половина на годината в сравнение с същия период през 2019г
 • Маржът на EBITDA остава 39.6%, което е понижение с 1.1 процентни пункта спрямо предходната пълна година и 0.8 процентни пункта през втората половина на годината
 • Нетната печалба на Групата е 238 милиона евро, което е с 74 милиона евро по-малко от предходната година, в съответствие с намаляването на EBITDA
 • Силно генериране на свободен паричен поток от 640 милиона евро поради възстановяването на бизнеса през втората половина на годината, внимателното управление на паричните средства и по-продължителното задържане на средствата, разпределени на потребителите в резултат на здравната криза
 • Съотношението нетен дълг/EBITDA е стабилизиран на 1.9x
 • Предложен дивидент: 0,75 евро на акция, което представлява увеличение от 7,1%

Edenred успя да се възстанови през 2020 г., подготвяйки се за 2021 г., чрез увеличение на инвестициите и капитализиране на своята гъвкавост и инерция за силен ръст на продажбите

 • Бърза дигитализация на социалните придобивки за служители в Европа (+9 процентни пункта в сравнение с 2019 г.), главно поради разпространението на работата от разстояние
 • Разработване на решения за разпределяне на целеви средства   за осигуряване на целенасочена подкрепа за сектори, силно засегнати от кризата, като ресторанти и туризъм
 • Стартиране и разширяване на нови предложения (напр. Fleet услугата в Бразилия, Ticket Mobilité във Франция и Ticket Restaurant в САЩ)
 • Ускоряване на политиката за корпоративна социална отговорност, с подобрения в ключови показатели в трите области: „Хора, Планета, Прогрес“

Edenred разполага с всички необходими активи - иновации, бизнес постижения и специфични ресурси за сливания и придобивания - за да расте и генерира устойчив и печеливш растеж в света след Covid.

 • Edenred е в добра позиция да се възползва от възможностите, създадени от редица макро тенденции на пазара на труда, ускорени от здравната криза:

По-свързан, дигитализиран свят, където мобилните устройства са с предимство

Свят, в който хората работят повече от разстояние

Свят, който търси социално и екологично отговорни решения

Свят, в който B2B плащанията стават все по-автоматизирани и дигитализирани

 • Докато първата половина на 2021 г. беше допълнително повлияна от здравни ограничения, влияещи върху растежа на групата, ситуацията се очаква да се подобри през втората половина на годината, подкрепяйки растежа на Edenred.
 • Въпреки несигурната здравна ситуация, Edenred възнамерява да постигне увеличение на EBITDA от поне 6% през 2021 г.

Бертран Дюмази, президент и главен изпълнителен директор на Edenred:

„Преди всичко бих искал да изразя най-сърдечните си благодарности на всички наши екипи, които показаха високо ниво на ангажираност и отборен дух през тази безпрецедентна година. 10-те хилядислужители на Групата са използвали цялата си енергия и страст, за да продължат да обслужват нашите клиенти, потребители и търговци-партньори в 46-те държави, в които работим. Поради това успяхме да ограничим въздействието на здравната криза през първата половина на годината, да се върнем към растеж още през третото тримесечие и като цяло да отбележим солидни финансови резултати през тази година.

 

В допълнение, благодарение на нашата собствена уникална дигитална платформа, способността ни да предоставяме специфични решения за плащане се оказа особено ефективна за разработването и внедряването за рекордно кратко време на нови целеви програми за финансиране, адаптирани към здравната криза. Повече от всякога този фокус върху съществените ежедневни нужди на хората, съчетан с динамичната организация на продажбите, ще ни помогне да продължим да разрастваме бизнеса си на нови пазари.

 

Нашите все по-дигитализирани и отговорни решения предоставят перфектния отговор на ключовите проблеми в днешното общество, сега засилени от пандемията, например като устойчивия преход към работа от разстояние. Както се вижда от нашето възстановяване през втората половина на годината, потенциалът на Групата да генерира добавена стойност е непокътнат. Ние сме напълно уверени в способността на Edenred да генерира устойчив и печеливш растеж през следващите години. "

дс

Пълна информация може да намерите тук.