Финансови резултати от първата половина на 2021 | Идънред
България
България
Свържете се с нас
Онлайн чат

Финансови резултати от първата половина на 2021

29.07.2021

Със силен ръст на бизнеса през първата половина на годината, Идънред възобновява траекторията си на растеж отпреди кризата

Идънред не само възстанови загубата на приходи от първата половина на 2020 г., но успя да постигне растеж от близо 10% спрямо 2019 г.

 • + 31%: съпоставим ръст на оперативните приходи през второто тримесечие на 2021 г. спрямо второто тримесечие на 2020 г.
 • +15%: ръст на оперативните приходи през първата половина на 2021 г. спрямо съпоставим период на предходната година, с ръст от над 10% във всички бизнес направления и региони
 • + 10%: ръст на оперативните приходи през първата половина на 2021 г. спрямо същия период през първата половина на 2019 г.

Подобряване на маржа и силно генериране на парични потоци

 • Общи приходи: 757 милиона евро, повишение с 15%  за първото полугодие спрямо съпоставим период от 2020 г. (+ 9%  спрямо отчетите)
 • EBITDA: 295 млн. евро, с ръст 21% спрямо съпоставим период от изминалата година (+16% спрямо отчетите), което увеличава маржа на EBITDA с 2 пункта до 39%
 • Нетна печалба, дял на групата от 133 милиона евро, увеличение с 33%
 • Силно генериране на парични потоци, със средства от операции преди други приходи и разходи (FFO) от 254 млн. ввро, ръст от 23%
 • Нетен дълг: 1,45 млрд. евро, леко понижение спрямо 30 юни 2020 г.

Идънред подобрява първоначалните си насоки за ръст на EBITDA през 2021 г. с 3 пункта сравнено със съпоставим период от предходната година

 • Благодарение на уместността на своите решения и силната  динамиката на продажбите , Идънред ще продължи да се възползва от възможностите, създадени от промените в света на труда, и да увеличава дела си на своите пазари
 • В някои региони, които все още са засегнати от здравните ограничения през второто тримесечие (Франция и Латинска Америка), се очаква бизнесът за придобивки за служителите постепенно да се върне към нивата преди кризата
 • В резултат на това, въпреки несигурността, свързана с развитието на пандемията и времето на излизане от здравната криза, Идънред надгражда насоките си за нарастване на EBITDA до минимум 9% вместо 6% за съпоставим период
 • Edenred възнамерява да генерира EBITDA за 2021 г. между 620 и 670 милиона евро

Бертран Дюмази, председател и главен изпълнителен директор на Edenred, сподели:

„След като се върна към растеж спрямо съпоставим период от миналата година по всички бизнес линии и във всички региони през първото тримесечие на 2021 г., Идънред успя да запази тази инерция през второто тримесечие. С ръст от близо 10% в сравнение с първата половина на 2019 г., ние сме много повече от възстановили загубените позиции през 2020 г. Това показва, че Идънред се връща към траекторията си от преди кризата на устойчив и печеливш растеж, поради което надграждаме нашите първоначални насоки за ръст на EBITDA за годината. За да продължат по този път, нашите екипи ще използват цялостна и иновативна гама от решения в трите ни бизнес линии, за да спечелят нови клиенти от всякакъв мащаб. Чрез насочване към недостатъчно проникнати пазари и разработване на решения, които са особено важни за света на труда - който все повече се концентрира върху дигиталните технологии, автоматизацията и гъвкавостта - Идънред ще може да използва огромния си потенциал за растеж през следващите години. "

Пълна информация може да намерите тук.