Електронни ваучери за храна вече и в България
България
България
Свържете се с нас
Онлайн чат

Електронни ваучери за храна вече и в България

27.07.2023

Нови промени в Закона за корпоративното подоходно облагане предвиждат издаването на електронни ваучери за храна от 1 януари 2024 г.  

Електронен ваучер за храна

На 27 юли 49-тото Народно събрание одобри нормативни промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (чл. 209а), които дават възможност за издаване на електронни ваучери за храна по Наредба №7. От 1 януари 2024 г. работодателите ще могат да поръчват ваучери за храна на електронен носител под формата на карта или изцяло виртуален инструмент, с които служителите ще могат да заплащат храна и хранителни стоки в широка мрежа от търговски обекти в цялата страна.

Електронните ваучери ще бъдат освободени от данъци и осигуровки до 200 лв. на месец на служител и ще могат да се ползват на POS терминали в търговски обекти, включени в партньорската мрежа на операторите на ваучери за храна. Изискванията към работодателите остават непроменени – да предоставят еднаква сума на всички свои служители, да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, да не са намалявали заплатите на служителите през предходните три месеца.

Дигитализацията ще модернизира и улесни процеса на използване на ваучерите за храна, както при работодателите, така и при потребителите, търговците и доставчиците на ваучери.

Характеристики на електронния ваучер за храна:

 • Карта или изцяло мобилен/виртуален инструмент;
 • Валиден само в България в мрежа от търговски обекти, сключили договор с оператор за ваучери за храна за плащане на POS терминал или онлайн;
 • Не може да се теглят средства на банкомат, не е дебитна или кредитна карта;
 • Не може да се пазаруват цигари и алкохол;
 • Има срок на валидност до 1 г.

Дигитализацията на ваучерите за храна влиза в сила от 1 януари 2024 година.

Какво следва до тогава:

 • август – октомври 2023 - изменения в Наредба 7/2003 на МТСП и МФ, където ще бъдат уточнени детайлите и правилата за използване на електронните ваучери;
 • 1 януари 2024 г. – пускат се в употреба електронни ваучери за храна;
 • Преходен период от 1 януари до 1 юли 2024 г.  - ще бъдат издавани както ваучери за храна на хартиен носител, така и електронни ваучери за храна, като работодателите могат да предоставят само един вид ваучери. След този период ползването от служителите на получените хартиени ваучери ще продължи до изтичане на срока им на валидност.
 • След 1 юли 2024 г. – ще бъдат издавани само електронни ваучери за храна.

Обобщение на последните приети промени около ваучерите за храна:

 • Годишната квота за ваучери за храна ще достигне 1.4 млрд. лв.   и ще е напълно достатъчна за 2023 г. (увеличена е с 400 млн. лв. спрямо квотата от 2022 г.)
 • 200 лв. – максималната необлагаема сума на ваучерите, която може да получи служител от своя работодател, остава без промяна.
 • Въвеждане на електронни ваучери за храна в България от 1 януари 2024 г.

Ние от Идънред България отдавна се подготвяме за дигитализация на ваучерите и сме готови да бъдем сред първите, които ще пуснат в употреба електронен ваучер за храна в предвидения по-горе срок.

 

Ако вие сте работодател/компания и искате оферта за поръчка на ваучери за храна или карти натиснете тук

Ако вие сте собственик/управител на търговски обект/и и искате оферта за присъединяване на обект/и към търговската мрежа на Идънред България натиснете тук