Ваучер Храна - необлагаема социална придобивка
България
България
Подобрете качеството на живот на служителите си и оптимизирайте фирмените разходи през 2023 г.

Подобрете качеството на живот на служителите си и оптимизирайте фирмените разходи през 2023 г.

С Ваучер Храна е по-лесно: възнаграждавате служителите си и намалявате данъчната тежест.

Направете запитване

Знаете колко е важно служителите Ви да се чувстват оценени. Ваучер Храна по Наредба 7 е необлагаема социална придобивка, чрез която предоставяте до 200 лв. увеличение на доходите на служителите си на месец под формата на ваучери за храна. Доходът е необлагаем и нито Вие, нито служителите Ви заплащат данъци и осигуровки върху сумата. След приемането на редовен бюджет за 2023 г. влязоха в сила промени в ЗКПО, които фиксираха сумата на ваучерите за храна на 200 лв. като постоянна разпоредба, а не като временна мярка.

От 1 януари 2024 г. работодателите ще могат да поръчват ваучери за храна на електронен носител под формата на карта или изцяло виртуален инструмент, с които служителите ще могат да заплащат храна и хранителни стоки в широка мрежа от търговски обекти в цялата страна. 

дгсдфг

Какви са предимствата на Ваучер Храна за Вас като работодател?

  • Освобождаване от данъци и осигурителни вноски ако давате до 200 лв. месечно на служител под формата на ваучер храна;
  • Улеснена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите;
  • Подобряване на корпоративния имидж на компанията;
  • Повишаване на цялостната мотивация и ефективност на служителите;
  • Безплатна консултация без задължения.

Какви са предимствата на Ваучер Храна за служителите?

  • Пълно освобождаване от данък общ доход и осигурителни вноски върху ваучерите в размер до 200 лв. месечно на служител;
  • Лесна употреба на ваучерите и свободен избор на меню на работното място и извън него;
  • Богата мрежа от търговски обекти и заведения за хранене.

Има ли ДДС върху ваучерите за храна?

Облагането с ДДС на ваучери за храна няма да се промени през 2023 г.   И в момента ваучерите за храна се облагат с ДДС при извършването на замяна на ваучера с храна и хранителни продукти от крайния потребител. Нито работодателите, нито служителите ще плащат ДДС върху номиналната стойност на ваучерите за храна

дгсдфг

Защо да изберете Ваучер Храна от Идънред България?

идънред в числа

Ние сме част от световния лидер в предплатените корпоративни решения Идънред, който присъства в 45 страни по света. Вече 18 г. ние създаваме и доставяме решения в България, които правят живота на служителите по-лесен и подобряват ефикасността на организациите. Над 275 000 служители и над 3 800 корпоративни клиенти в момента използват услугите на Идънред в България, като над 12 000 търговски обекти в цялата страна - магазини, ресторанти, супермаркети и др. приемат нашите решения.

Изберете ваучери за храна от Идънред България. Хиляди вече ни се довериха, направете го и Вие!

Калкулатор Ваучер Храна

Изчислете спестяванията, които вашата компания ще направи, използвайки Ваучер Храна
**Този калкулатор изчислява най-общо спестяванията за работодателя и служителите от предоставянето на ваучери за храна до 200 лв. месечно на служители трета категория труд, родени след 1960 г. От 25ти февруари 2022 г. максималната необлагаема стойност на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 7 от ЗКПО е 200 лв.

Месечна икономия от данъчни и осигурителни вноски за работодателя.:
0.00
Месечна икономия от данъчни и осигурителни вноски за служителите:
0.00
Обща месечна икономия:
0.00
Годишна икономия от данъчни и осигурителни вноски за работодателя:
0.00
Годишна икономия от данъчни и осигурителни вноски за служителя:
0.00
Годишни спестявания
0.00
contact form edenred gg

Попълнете формуляра и ние ще се свържем с Вас!