България
Свържете се с нас 02/974 0220
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Системата за ваучерите за храна в България съществува от 2003 г. и през това време се е доказала като една от най-предпочитаните социални придобивки, която работодателите предоставят на своите служители. Ваучерите могат да се използват в широка мрежа от търговски обекти в цялата страна за покупката на хранителни стоки. 

Ваучерите до 60 лв. на човек месечно са освободени от данъци и осигуровки както за служителите, така и за работодателите в рамките на годишна квота, определена всяка година в Държавния бюджет. Ваучерите се издават от лицензирани оператори, като на сайта на Министерство на финансите можете да намерите актуален списък. 

Редица проучвания в България и по света сочат, че системата на ваучерите за храна носи ползи за служителите, работодателите и държавата, тъй като увеличава покупателната способност, подобрява здравословните и безопасни условия на труд, увеличава продуктивността и води до изсветляване на сивата икономика.
 

Ваучерите за храна оказват позитивно икономическо и социално въздействие:

статистика за България

 

Проучването показва висока удовлетвореност на участниците:

ползи за работодателите

 

Ваучерите за храна спомагат за по-висока покупателна способност:

Ползи от Системата за ваучери за храна