България
Свържете се с нас 02/974 0220
Свържете се с нас
Онлайн чат
Поръчка онлайн

Нови правила за сигурност на Европейския съюз за безконтактни плащания

Европейската директива за платежни услуги PSD2 изисква въвеждане на ПИН при безконтактно картово плащане

За да бъдат картодържателите сигурни и защитени, Европейската директива за платежни услуги PSD2 изисква въвеждане на ПИН при безконтактно картово плащане, когато:
        -   правим 6-та поредна безконтактна трансакция без ПИН (под или до 50 лева)
или
        -   когато общата сума на безконтактните ни трансакции, за които не сме въвели ПИН, достига 300 лева


След всяко въвеждане на ПИН, процесът започва от ново, т.е. ПИНът се изисква на всяка 6-а трансакция и на всяка трансакция след натрупване на 300 лева картови плащания. Кой от двата критерия описани по-горе се прилага за всяка карта зависи от банката издател на картата.

card payment

        -   Потребителите няма да открият промяна и да изпитат затруднения, с изключение на посочените погоре случаи, когато ПОС терминалът ще изиска въвеждане на ПИН – дори и за суми до 50 лева, в случая че вече правим 6-та поредна трансакция

        -   Възможни са случаи, когато определен ПОС терминал все още не съответства на новите изисквания и това може да доведе до отказ на трансакция. Необходимо е отново да се започне трансакция и картата да се вкара в ПОС терминала за контактно плащане, а потребителят да въведе своя ПИН при плащането.

Очаква се до 31 март 2020 г. всички ПОС терминали да съответстват на новите правила, но единични изключения в преходния период могат да се случат. Нека запознаем всички служители и потребители с новите правила, какво да очакват и как да реагират в случай на отказана трансакция.