Ваучер храна®

Програмите за социални придобивки на Индънред са предназначени да помогнат на компаниите да направят живота на служителите си по-лесен чрез повишаване на тяхното благосъстояние, оптимизиране на работната среда и увеличаване на покупателната им способност. Те също така са начин компаниите да привличат и задържат служителите си. Тези програми включват разнообразие от иновативни решения, свързани със здравословното хранене, качеството на живот, градските условия за живот и други нужди, произтичащи от последните социални тенденции. Тези програми се предлагат както в развитите страни, така и в страни с развиващи се пазари, където допринасят за местният икономически прогрес.


.
fv2
 

Предимства за работодателя:
 •  Изцяло освобождаване от данъци и осигурителни вноски в размер до 60лв. месечно на служител;
 • Улеснена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите;
 • Ефективно управление и оптимизиране на разходите за поощряване на служителите и работниците;
 • Подобряване на корпоративния имидж на компанията;
 • Задоволяване на ежедневните нужди на служителите и отговаряне на специфичните им изисквания в избора им на храна;
 • Повишаване работоспособността и ефективността на служителите;
 • Екип от специалисти се грижи за Вашите специфични нужди и изисквания.

Предимства за служителите:
 • Пълно освобождаване от данък общ доход и осигурителни вноски върху ваучерите в размер до 60лв. месечно на служител;
 • Свободен избор на меню на работното място и извън него;
 • Мотивация и удовлетворение от работата;
 • Лесна употреба;
 • Богата мрежа от търговски обекти (и по желание на клиента), където да бъдат използвани ваучерите.

fv sticker

 

Законодателство: