Калкулатор

Попълнете увеличението на възнаграждението на 1 служител под формата на ваучери за храна.*:
Брой служители работещи във фирмата.*:
**Този калкулатор изчислява най-общо икономиите за работодателя и служителите от предоставянето на ваучери за храна до 60 лв. месечно на служители трета категория труд, родени след 1960 г.") ;