Нашият ангажимент

Като отговорна пред обществото компания, Идънред създаде социална програма, която има за цел подпомагането на различни кампании в 3 основни направления: Околна среда, Рискови групи и Хранителни навици, обединени под името "Ideal"


За опазване на околната среда

 
   
За да изпълни задълженията си, Идънред разработи различни проекти за опазване на околната среда. Тези проекти доведоха до създаването на конкретни мерки, като например сортиране и рециклиране на отпадъци, отчитане на екологичните критерии за проектиране и реализация на своите продукти, употребата на рециклирана хартия, създаване и поддържане на метрики за оценка на въздействието на компанията върху околната среда и последващи действия.


За подпомагането на рискови групи

 

"We care, We share" е мотото на кампанията, което ясно изразява ангажираност и готовността да помагаме на местните неправителствени организации. На 9ти декември, по целия свят, всички 6 000 служители на Идънред се обединяват около една кауза: да помогнат на хората в неравностойно положение.

 
Изграждане на хранителни навици и превенция на наднорменото тегло 

 

Идънред стартира Ideal meal - глобална корпоративно-отговорна кампания в подкрепа на здравословното хранене. На честването на Световния ден на храната на 16 октомври 2013 Идънред представи Ideal meal - кампания в подкрепа на здравословното хранене, която събира в едно настоящите 13 кампании в различни страни на Групата, давайки нов тласък на  всички 42 страни да се включат в инициативата до 2016. Глобалната програма на Идънред Ideal meal разчита на локални акции за борба с хранителните проблеми във всяка страна.
 
 
Управление на качеството

За да гарантира на своите клиенти високо качество на обслужване и непрекъснатото подобряване, Идънред е сертифицирана по Стандарта за управление на качеството ISO 9001, версия 2008. Още от създаването на компанията ние от Идънред сме си поставили за цели качествено обслужване, спазване на поетите ангажименти и удовлетвореността на клиентите. Стандартът ISO 9001, версия 2008 демонстрира нашата готовност да положим всички усилия, за да отговорим на ежедневните нужди на нашите клиенти.