Нашите ценности

Нашите ценности ни правят уникални
 
Ценностите на Идънред се споделят от всичките 6 000 служители на фирмата на петте континента, където имаме представителства. От тези ценности се ръководим и в ежедневната си работа. Те намират отражение в името на нашата нова компания. ИДЪН [EDEN], което е съкращение от Entreprendre Différemment ENsemble (в превод: „Вървим напред различни, но заедно”). Особено наблягаме на следното: предприемачеси дух, иновации, качествена работа, опростеност и сътрудничество. Тези ценности представляват отличителните черти на Идънред на всички пет континента и във всички 42 държави и са нашата движеща сила. Те насърчават всеки един служител да дава най-доброто от себе си в търсенето на съвършенство на услугите, които предлагаме на нашите партньори и сътрудници.

spirit
Инициативният ни подход е източникът на нашата динамика и това, което ни кара да откриваме и развиваме нови пазари. Разчитаме на мотивирани екипи, които непрекъснато се стараят да усъвършенстват познанията си за съответните пазари, така че да могат да откриват нови потребности и възможности за изява. На национално равнище, местната автономия е в основата на този предприемачески дух.

 
innovations
Те ни дават предимство при откриването на оригинални идеи за създаване на нови пазари и услуги и за превръщането им в реалност с цел по-добро обслужване на нашите клиенти.

 
performance
Качествената работа е ключът към нашия успех и е залегнала в основата на нашите очаквания. Редовно правим оценка на дейността си, за да можем непрекъснато да подобряваме това, което предлагаме на нашите клиенти, партньори и служители. Както всеки поотделно, така и всички заедно, носим отговорност за действията си.

 
simplicity
Всяко решение, което предлагаме на нашите партньори, е просто и лесно приложимо. Ние сме привърженици на управленска философия, която се основава на непринудени лични взаимоотношения и приветлива атмосфера.

 
sharing
Отношенията ни с нашите партньори се основават на принципа на съвместна работа в условия на дълбоко взаимно уважение, зачитане на другия и всеотдайност. Работата ни в рамките на мрежата стимулира обмена на идеи и опит.