Идънред по света

Групата Идънред присъства в 42 страни по света.
 
В повечето от тези страни Идънред оперира на пазар, благоприятстван от законодателство, което позволява въвеждането на решения, които правят живота на служителите по-лесен.
 
Групата Идънред има широк географски отпечатък и опит, който поставя солидни основи за прилагането на стратегия за растеж.


ворлдвиде-бг