Идънред в България

Идънред присъства на българския пазар от 2003 г. Като част от групата на световния лидер в предплатените корпоративни решения, ние, от Идънред България си поставяме нови, по-високи критерии в обслужването на клиенти и ползватели на нашите решения.  Улеснявайки ежедневния живот и подобрявайки благосъстоянието на служителя, Идънред България има ясната цел да помага на своите корпоративни клиенти и на публичните институции,за да подобрят постиженията си чрез лесни за употреба продукти:

ред балл  Ваучер за храна®

red ball  Ваучер за храна® по Наредба № 11

red ball  Ваучер за подарък Ticket Compliments®

red ball  Compliments® CardВ края на 2013 г. Идънред България стана джойнт венчър  след сливането на бизнесите на Идънред България и Menew®, част от ВМ Финанс Груп, и продължи да оперира под името Идънред България АД.

Нашият екип от професионалисти ежедневно се стреми да бъде пример от международна величина за това, как трябва да се подобряват обществените услуги и работата на компаниите по отношение на човешките ресурси и социалните придобивки. Мисията на Идънред България е да създава и доставя решения, които правят живота на служителите по-лесен и подобряват ефикасността на организациите.